Byggentreprenader - 340215-2018

04/08/2018    S149

Spanien-Alicante: Förbättring av luftkonditionering

2018/S 149-340215

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Nationellt registreringsnummer: V-03965324
Postadress: Avenida de Europa, 4
Ort: Alicante
Nuts-kod: ES521 Alicante/Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-post: procurement@euipo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3898
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förbättring av luftkonditionering

Referensnummer: AO/007/18
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71242000 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktets omfattning inbegriper alla förvaltningsverksamheter och tekniska och administrativa verksamheter avseende följande:

(1) Utarbetande och behandling av projekten, ytterligare tillhörande handlingar, och byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modelling - BIM) avseende leveransen, installationen, testningen och idriftsättningen av verktygen för de renoveringsarbeten som utgör föremål för denna anbudsinfordran. Detta innefattar även ett projekt för distribution av möbler och heminredning i lokalerna baserat på EUIPO:s standardmöbler.

Uppdragstagaren ska ansvara för utarbetandet av samtliga handlingar som erfordras för att erhållande alla nödvändiga licenser och tillstånd från inledande till idriftsättning och legalisering.

(2) Utförande av byggentreprenaderna. Det fysiska genomförandet av leverans- och installationsarbetena som omfattas av projektet, inklusive tillhandahållande av allt material, arbete och verktyg. Leverans av standardmöbler vid EUIPO är uteslutet.

(3) Underhåll under garantiperioden.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45213150 Byggnation av kontorsbyggnad
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES521 Alicante/Alacant
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spanien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

EUIPO planerar att tilldela ett kontrakt för utarbetande av projektet och efterföljande genomförande av renoveringsarbeten i följande delar av AA1-byggnaden, huvudsakligen på grund av renoveringsbehoven när det gäller luftkonditioneringsinstallationer:

— Norra änden av fjärde våningen.

— Södra änden av fjärde och femte våningen.

— Norra och södra änden av taket.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 269
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Fullständig renovering av vattenskyddsimpregneringssystemet för hela takytan enligt ritningar är ett alternativ. Anbudsgivare ska inkludera dylika alternativ i sina respektive tekniska och finansiella anbud. Den upphandlande myndigheten har dock rätt att beställa eller inte beställa det.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/09/2018
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/10/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spanien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Varje anbudsgivare får skicka högst 2 företrädare.

Företrädares namn och nummer på deras ID-handlingar ska skickas till EUIPO via e-post till procurement@euipo.europa.eu senast den 28.9.2018.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning från den adress, som anges i punkt I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras med regelbundna mellanrum, och det åligger anbudsgivarna att kontrollera de uppdateringar, tillägg eller svar på frågor, som offentliggörs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburgo
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då meddelandet mottogs av den kärande, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/07/2018