Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 340221-2018

04/08/2018    S149

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva pro studie poskytující vědecké poradenství na podporu společné rybářské politiky ve vodách EU, s výjimkou Středozemního a Černého moře, ve 2 položkách.

2018/S 149-340221

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 124-281154)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Poštovní adresa: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 12/012
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1210
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/EASME

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva pro studie poskytující vědecké poradenství na podporu společné rybářské politiky ve vodách EU, s výjimkou Středozemního a Černého moře, ve 2 položkách.

Spisové číslo: EASME/EMFF/2018/011
II.1.2)Hlavní kód CPV
71241000 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato výzva k podání nabídek je formou otevřeného řízení s cílem uzavřít 1 vícestrannou rámcovou smlouvu (FWC) v kaskádě na každou položku, pro studie poskytující vědecké poradenství pro provádění společné rybářské politiky (SRP) v:

– položka č. 1: Baltském moři a vodách EU v Severním moři,

– položka č. 2: západních vodách EU v Atlantiku a v nejvzdálenějších regionech EU.

Vícestranná rámcová smlouva v kaskádě bude uzavřena s nejvýše 3 vybranými uchazeči pro každou položku.

Obecným cílem této vícestranné rámcové smlouvy je poskytnout Evropské komisi flexibilní nástroj za účelem požadování specifického a včasného vědeckého poradenství v oblasti řízení rybolovu nebo jiných služeb nutných k poskytování poradenství na podporu SRP ve vodách EU včetně průřezových záležitostí, ovšem s výjimkou záležitostí ve Středozemním a Černém moři, které jsou zahrnuté do rámcové smlouvy EASME/EMFF/2016/032.

Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/08/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 124-281154

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 30/08/2018
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 01/10/2018
Místní čas: 15:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/09/2018
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 02/10/2018
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: