Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 340221-2018

04/08/2018    S149

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva pro studie poskytující vědecké poradenství na podporu společné rybářské politiky ve vodách EU, s výjimkou Středozemního a Černého moře, ve 2 položkách.

2018/S 149-340221

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 124-281154)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
Poštovní adresa: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 12/012
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1210
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/EASME

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva pro studie poskytující vědecké poradenství na podporu společné rybářské politiky ve vodách EU, s výjimkou Středozemního a Černého moře, ve 2 položkách.

Spisové číslo: EASME/EMFF/2018/011
II.1.2)Hlavní kód CPV
71241000 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato výzva k podání nabídek je formou otevřeného řízení s cílem uzavřít 1 vícestrannou rámcovou smlouvu (FWC) v kaskádě na každou položku, pro studie poskytující vědecké poradenství pro provádění společné rybářské politiky (SRP) v:

– položka č. 1: Baltském moři a vodách EU v Severním moři,

– položka č. 2: západních vodách EU v Atlantiku a v nejvzdálenějších regionech EU.

Vícestranná rámcová smlouva v kaskádě bude uzavřena s nejvýše 3 vybranými uchazeči pro každou položku.

Obecným cílem této vícestranné rámcové smlouvy je poskytnout Evropské komisi flexibilní nástroj za účelem požadování specifického a včasného vědeckého poradenství v oblasti řízení rybolovu nebo jiných služeb nutných k poskytování poradenství na podporu SRP ve vodách EU včetně průřezových záležitostí, ovšem s výjimkou záležitostí ve Středozemním a Černém moři, které jsou zahrnuté do rámcové smlouvy EASME/EMFF/2016/032.

Úkoly poskytované zhotovitelem jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení v oddílu 1.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/08/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 124-281154

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 30/08/2018
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 01/10/2018
Místní čas: 15:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/09/2018
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 02/10/2018
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: