Práce - 340245-2018

TINázovLuxembursko-Luxemburg: AO 06D30-2018-M003 — Všeobecné uzatvorenie rámcovej zmluvy na realizáciu stavebných, rekonštrukčných prác alebo prác na zlepšení budov Parlamentu
NDČíslo zverejnenia oznámenia340245-2018
PDDátum uverejnenia04/08/2018
OJČíslo vydania série S úradného vestníka149
TWMesto kupujúcehoLUXEMBURG
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópsky parlament
OLPôvodný jazykFR
CYKrajina kupujúcehoLU
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópsky parlament
DSDokument bol zaslaný25/07/2018
DTLehota na predloženie18/09/2018
NCTyp zmluvy1 - Práce
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)45262700 - Práce na zmene (úprave) budov
RCMiesto plnenia (NUTS)FRF1
IAInternetová adresa (URL)http://europarl.europa.eu
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ