Építési beruházás - 340245-2018

04/08/2018    S149

Luxemburg-Luxembourg: AO 06D30-2018-M003 – Az Európai Parlament épületeiben építési, helyreállítási vagy felújítási munkálatok fővállalkozóként történő elvégzésére irányuló keretszerződés

2018/S 149-340245

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: Plateau de Kirchberg, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
Postai irányítószám: L-2929
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Direction projets immobiliers
E-mail: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3328
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: Service du courrier officiel — Bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Direction projets immobiliers
E-mail: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

AO 06D30-2018-M003 – Az Európai Parlament épületeiben építési, helyreállítási vagy felújítási munkálatok fővállalkozóként történő elvégzésére irányuló keretszerződés

Hivatkozási szám: 06D30-2018-M003
II.1.2)Fő CPV-kód
45262700 Épületátalakítási munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Építési, helyreállítási vagy felújítási munkálatok végrehajtása az Európai Parlament épületeiben. A keretszerződés elsősorban az Európai Parlament strasbourgi épületei összességét érinti, de luxembourgi és brüsszeli helyszíneken található épületekre is kiterjed, a teljesítés helye szerinti országban alkalmazandó szabványok és szabályok szerint.

A nyertes ajánlattevőnek mint fővállalkozónak az épületek helyreállítási, felújítási és új építési munkálatainak valamennyi területét le kell tudnia fedni: szerkezeti munkálatok, szakipari munkálatok, speciális technikák (fűtés, szellőzés és légkondicionálás, füstelszívás, erősáramú villamosság és erősáram, szaniterek stb.), állványzat és védőelemek stb.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 93 700 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FRF1 Alsace
A teljesítés fő helyszíne:

Strasbourg

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Parlament épületeiben építési, helyreállítási vagy felújítási munkálatok fővállalkozóként történő elvégzésére irányuló szolgáltatások. A keretszerződés elsősorban az Európai Parlament strasbourgi épületei összességét érinti, de luxembourgi és brüsszeli helyszíneken található épületekre is kiterjed, a teljesítés helye szerinti országban alkalmazandó szabványok és szabályok szerint.

A nyertes ajánlattevőnek mint fővállalkozónak az épületek helyreállítási, felújítási és új építési munkálatainak valamennyi területét le kell tudnia fedni: szerkezeti munkálatok, szakipari munkálatok, speciális technikák (fűtés, szellőzés és légkondicionálás, füstelszívás, erősáramú villamosság és erősáram, szaniterek stb.), állványzat és védőelemek stb.

A keretszerződés keretében elvégzendő munkamennyiség a Parlament igényei és prioritásai függvényében erősen változó. A nyertes ajánlattevőnek az elvégzendő munkálatok számához, mennyiségéhez és fontossághoz kell igazítania (mind növelni, mind csökkenteni) erőforrásait.

A szóban forgó keretszerződés tárgyát képező munkálatok jelentős többsége a meglévő és használatban álló épületekre irányuló beavatkozásokat jelenti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 93 700 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázónak a következő feltételeknek kell eleget tennie:

— szerepelnie kell a szakmai, illetve cégnyilvántartásban, kivéve, ha nemzetközi szervezet.

Gazdasági csoportosulások esetében minden egyes tagnak igazolnia kell, hogy jogosult a szerződésben foglaltak biztosítására.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/09/2018
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/09/2018
Helyi idő: 09:30
Hely:

Bâtiment WIM, rue Belliard 80 à Bruxelles.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

a tenderbontáson részt venni kívánó pályázóknak – a tenderbontáson való részvétel megtagadásának terhe mellett – részvételi szándékukat jelezniük kell e-mailben a (inlo.ao.dir.d@europarl.europa.eu) címen legkésőbb a tenderbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően; 1 pályázót legfeljebb 1 személy képviselhet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Kötelező helyszíni szemlére kerül sor – a pályázat elutasításának terhe mellett – az alábbi időpontban: 23.8.2018, 10:00.

A találkozóhely a strasbourgi LOW épület vállalati bejárata, melynek címe: allée du Printemps, F67070 Strasbourg.

A helyszíni szemlén való részvétel feltételeit lásd a közbeszerzési dokumentumokban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du président Robert Shuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/07/2018