Gradnje - 340245-2018

04/08/2018    S149

Luksemburg-Luxembourg: AO 06D30-2018-M003 – Okvirna pogodba s splošnim gradbenim podjetjem za izvedbo del za izgradnjo, obnovo ali preureditev stavb Evropskega parlamenta

2018/S 149-340245

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Plateau de Kirchberg, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Poštna številka: L-2929
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Direction projets immobiliers
E-naslov: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://europarl.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3328
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Service du courrier officiel — Bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Direction projets immobiliers
E-naslov: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://europarl.europa.eu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

AO 06D30-2018-M003 – Okvirna pogodba s splošnim gradbenim podjetjem za izvedbo del za izgradnjo, obnovo ali preureditev stavb Evropskega parlamenta

Referenčna številka dokumenta: 06D30-2018-M003
II.1.2)Glavna koda CPV
45262700 Adaptacija stavb
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Izvedba del za izgradnjo, obnovo ali preureditev stavb Evropskega parlamenta. Okvirna pogodba se nanaša predvsem na skupek stavb Parlamenta v Strasbourgu, vendar zajema tudi stavbe na lokacijah v Luxembourgu in Bruslju, pri čemer bodo uporabljeni standardi in predpisi države izvedbe.

Izvajalec bo moral biti kot splošno gradbeno podjetje sposoben izvesti gradbena dela z vseh področij gradbeništva, in sicer tako obnove in preureditve kot novogradnje: konstrukcijska dela, zaključna dela, tehnične napeljave (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija, odvajanje dima, elektroinštalacije za jaki in šibki tok, sanitarije itd.), gradbeni odri in zaščita itd.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 93 700 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FRF1 Alsace
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Strasbourg

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve splošnega gradbenega podjetja za izvedbo del za izgradnjo, obnovo ali preureditev stavb Evropskega parlamenta. Okvirna pogodba se nanaša predvsem na skupek stavb Parlamenta v Strasbourgu, vendar zajema tudi stavbe na lokacijah v Luxembourgu in Bruslju, pri čemer bodo uporabljeni standardi in predpisi države izvedbe.

Izvajalec bo kot splošno gradbeno podjetje moral biti sposoben izvesti gradbena dela z vseh področij gradbeništva, in sicer tako obnove in preureditve kot novogradnje: konstrukcijska dela, zaključna dela, tehnične napeljave (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija, odvajanje dima, elektroinštalacije za jaki in šibki tok, sanitarije itd.), gradbeni odri in zaščita itd.

Obseg del, ki izhajajo iz okvirne pogodbe, je zelo spremenljiv in odvisen od potreb in prednostnih nalog Parlamenta. Izvajalec bo moral svoja sredstva prilagajati (bodisi povečati bodisi zmanjšati) glede na število, obseg in pomembnost del, ki jih bo treba izvesti.

Veliko večino del, ki jih zajema ta okvirna pogodba, predstavljajo posegi na obstoječih in zasedenih stavbah.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 93 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudnik mora izpolnjevati naslednji pogoj:

— vpisan mora biti v register poklicev ali trgovski register, razen če je mednarodna organizacija.

V primeru skupine gospodarskih subjektov mora vsak posamezni član skupine predložiti dokazilo o dovoljenju za izvedbo predmeta tega naročila.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/09/2018
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 25/09/2018
Lokalni čas: 09:30
Kraj:

Bâtiment WIM, rue Belliard 80, Bruxelles, Belgija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo svojo prisotnost najaviti po elektronski pošti na naslov inlo.ao.dir.d@europarl.europa.eu najpozneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb in zastopanje omejiti na 1 osebo, sicer jim vstop ne bo dovoljen.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Ogled lokacije, ki je za sprejem ponudbe obvezen, bo potekal 23.8.2018 (10:00).

Zbirno mesto bo pri poslovnem vhodu „Firmes“ v stavbo LOW v Strasbourgu na naslovu: allée du Printemps, 67070 Strasbourg, Francija.

Pogoji za udeležbo na ogledu lokacije so navedeni v razpisni dokumentaciji.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du président Robert Shuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25/07/2018