Byggentreprenader - 340245-2018

04/08/2018    S149

Luxemburg-Luxemburg: AO 06D30-2018-M003 – Ramavtal för allmän entreprenad för utförande av byggentreprenad, renovering eller förbättringsarbeten i parlamentets byggnader

2018/S 149-340245

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Plateau de Kirchberg, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Direction projets immobiliers
E-post: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3328
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Service du courrier officiel — Bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Direction projets immobiliers
E-post: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadress(er):
Allmän adress: http://europarl.europa.eu
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

AO 06D30-2018-M003 – Ramavtal för allmän entreprenad för utförande av byggentreprenad, renovering eller förbättringsarbeten i parlamentets byggnader

Referensnummer: 06D30-2018-M003
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45262700 Ombyggnadsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Utförande av byggentreprenad för anläggning, renovering och förbättringsarbeten i Europaparlamentets byggnader. Ramavtalet avser främst parlamentets byggnader i Strasbourg men omfattar även byggnader i Luxemburg och Bryssel, och kommer att tillämpa normerna och reglerna i genomförandelandet.

Uppdragstagaren måste i egenskap av allmän entreprenör kunna täcka alla byggarbetsområden såsom renovering, förbättringsarbete eller nyproduktion: grundstomme, ytbehandling, specialtekniker (värme, ventilation och luftkonditionering, rökutsug, starkström och svagström, sanitet, etc.), byggnadsställningar och skydd etc.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 93 700 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRF1 Alsace
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strasbourg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänster för utförande av allmän byggentreprenad, renovering eller förbättringsarbeten i Europaparlamentets byggnader. Ramavtalet avser främst parlamentets byggnader i Strasbourg men omfattar även byggnader i Luxemburg och Bryssel, och kommer att tillämpa normerna och reglerna i genomförandelandet.

Uppdragstagaren måste i egenskap av allmän entreprenör kunna täcka alla byggarbetsområden såsom renovering, förbättringsarbete eller nyproduktion: grundstomme, ytbehandling, specialtekniker (värme, ventilation och luftkonditionering, rökutsug, starkström och svagström, sanitet, etc.), byggnadsställningar och skydd etc.

Ramavtalets arbetsbörda varierar mycket utifrån parlamentets behov och prioriteringar. Uppdragstagaren uppmanas anpassa sina resurser både uppåt och nedåt i fråga om antal, volym och prioritet avseende arbetena som ska utföras.

Majoriteten av arbetena i detta ramavtal avser insatser i parlamentets befintliga byggnader.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 93 700 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska uppfylla följande villkor:

– vara inskriven i yrkes- eller handelsregister, förutom då det rör sig om en internationell organisation.

För ekonomiska grupper ska varje medlem lämna bevis som styrker behörigheten att tillhandahålla föremålet för kontraktet.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 5
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/09/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 25/09/2018
Lokal tid: 09:30
Plats:

Bâtiment WIM, rue Belliard 80 à Bruxelles, Belgien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

För att undvika att nekas tillträde till öppnandet av anbud ska anbudsgivare som önskar närvara bekräfta detta via e-post till inlo.ao.dir.d@europarl.europa.eu senast 2 arbetsdagar före datumet för öppnande av anbud, och de får enbart företrädas av 1 person.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Ett obligatoriskt platsbesök kommer att äga rum den 23.8.2018 kl. 10:00.

Mötesplatsen är satt till entrén i LOW-byggnaden i Strasbourg, allée du Printemps, F67070 Strasbourg.

Villkoren för att delta i platsbesöket anges i samrådsdokumenten.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du président Robert Shuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/07/2018