Services - 34040-2022

21/01/2022    S15

Belgium-Geel: Business and management consultancy and related services

2022/S 015-034040

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: CIPAL DV
National registration number: 0219.395.192_24351
Postal address: Cipalstraat 3
Town: Geel
NUTS code: BE213 Arr. Turnhout
Postal code: 2440
Country: Belgium
Contact person: Aankoopdienst – Raamcontracten
E-mail: aankoopcentrale@c-smart.be
Internet address(es):
Main address: www.cipal.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433320
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433320
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=CIPAL-CSMRTINCL22-F02
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Dienstverlenende vereniging
I.5)Main activity
Other activity: ICT advies en aankoopcentrale

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst lokale e-inclusie en digitale geletterdheid: toegang, vaardigheden, beleid en digibanken.

Reference number: CIPAL-CSMRTINCL22-F02_0
II.1.2)Main CPV code
79400000 Business and management consultancy and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht moet leiden tot een (niet-exclusieve) raamovereenkomst met meerdere leveranciers voor het Vlaanderen breed aanleveren en exploiteren van alle noodzakelijke elementen voor de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid zoals beschreven in de Vlaamse veerkracht-oproepen ‘Iedereen digitaal’ (minister Somers) en ‘Digibanken’ (minister Crevits).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 12 985 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 10
II.2)Description
II.2.1)Title:

Advies bij de opmaak en de ontwikkeling van een lokaal e-inclusie (meerjaren)beleidsplan

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000 Business and management consultancy and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

In het kader van de oproep ‘iedereen digitaal’ (minister Somers) krijgen de lokale besturen de mogelijkheid aan de slag te gaan met de opmaak en de ontwikkeling van een lokaal (meerjaren) e-inclusie beleidsplan. Dit beleidsplan heeft een externe en een interne dimensie en wordt gedreven door een transversale aanpak waarbij alle interne diensten worden gevat, wil men duurzaam succes genereren. Gezien het lokaal een eerder onontgonnen beleidsterrein is, is externe expertise onder de vorm van advies en/of consultancy wenselijk tot noodzakelijk.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

cfr. bestek

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

cfr. bestek

II.2)Description
II.2.1)Title:

Het voeren van een e-inclusie toegankelijkheidscheck

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000 Business and management consultancy and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

Een gevalideerde e-inclusie toegankelijkheidscheck brengt de actuele toegankelijkheid van de lokale digitale dienstverlening vanuit een organisatiebrede scoop in kaart en geeft suggesties tot verbetering. De hieruit voortvloeiende suggesties kunnen onder meer via een e-inclusie actieplan en middels de transversale focus van het lokale e-inclusie beleidsplan (perceel 1) stapsgewijs en resultaatsgericht worden geremedieerd.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

cfr. bestek

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

cfr. bestek

II.2)Description
II.2.1)Title:

Advies rond innovatieve e-inclusie-acties in regie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000 Business and management consultancy and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

Naast e-inclusiebeleidsplannen voorziet het relanceplan van de Vlaamse overheid – en meer bepaald de oproep van minister Somers - ook in ondersteuning bij het opzetten van innovatieve e-inclusie acties die het potentieel hebben uit te groeien van een piloot naar een goede praktijk. Het verlenen van advies en inzet van externe expertise en consultancy faciliteert lokale besturen (en hun partnerschap) bij het ontwerpen en doen ingang vinden van innovatieve e-inclusie initiatieven, acties en projecten met het oog op een duurzaam impact.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 320 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

cfr. bestek

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

cfr. bestek

II.2)Description
II.2.1)Title:

Externe expertise in en het faciliteren van het uitwerken van het voortraject in het kader van de oproep ‘Digibanken’

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000 Business and management consultancy and related services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

De oproep ‘Digibanken – Voortraject’ voorziet de mogelijkheid aan lokale kandidaat-partnerschappen om binnen een beperkte periode en voorafgaand aan de effectieve opstart van de Digibank de nodige lokale partners te zoeken, en toe te werken naar een inhoudelijke en operationele onderbouwing van het gewenste Digibankproject.

Meer concreet verbinden de kandidaat-partnerschappen zich ertoe om: (a) een samenwerkingsstrategie voor de implementatie van het lokale Digibankproject op te maken, en

(b) het partnerschap verder concreet vorm te geven via een samenwerkingsovereenkomst.

Dit perceel maakt het lokale besturen mogelijk om volgende expertise in te huren: (1) Consulting in het opzetten van sterke lokaal gebonden strategische partnerschappen die de uitvoering van een lokaal e-inclusiebeleid mogelijk maken ; (2) Expertise en advies in co-creatietrajecten en samenwerkingsverbanden ; (3) Het uittekenen van een gedeelde dienstverleningsstrategie ; (4) Het vastleggen van de onderlinge afspraken over rollen, bevoegdheden, budgetten en operationalisering en (5) Deze te bestendigen in een samenwerkingsovereenkomst.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

cfr. bestek

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

cfr. bestek

II.2)Description
II.2.1)Title:

Opzetten van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte) en overdragen aan het lokaal bestuur

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000 Business and management consultancy and related services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel is gericht op het opzetten en overdragen van laagdrempelige OCR’s (zowel vaste als mobiele locaties zijn mogelijk). De oproep Digibanken voorziet voor deze OCR’s in een laagdrempelig opleidings- en kennisdelingsaanbod op maat van het (digitaal kwetsbare) individu, waarbij de focus ligt op het versterken van de basiscompetenties inzake digitale technologieën.

De dienstverlening wordt gradueel opgebouwd, via laagdrempelige en open contactmomenten naar meer gestructureerde korte opleidingsmomenten rond specifieke thema’s. Hierbij kan de dienstverlening een opstap zijn naar meer doorgedreven opleidingen binnen het reguliere opleidingsaanbod.

De oproep digibanken voorziet bovendien in een open en laagdrempelig aanbod waar individuen met een vraag of probleem op diverse wijzen begeleid worden in het gebruik van online dienstverlening.

Dit perceel maakt het mogelijk om volgende expertise in te huren: (1) Onderzoek naar en implementatie van de meest geschikte werkvorm(en) en locatie(s) voor een open en laagdrempelige digitale toegang en begeleiding ; (2) Het opzetten en organiseren van het lokale netwerk ; (3) Het inrichten, promoten en uitbouwen van OCR’s met werving, training en coaching van lokale vrijwilligers en/of medewerkers.

Na de opstartperiode van ca. 3 jaar wordt de opgezette werking, gepaard met een operationeel draaiboek, overgedragen naar het lokale bestuur/lokaal partnerschap voor de verdere regie en duurzame uitbating.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

cfr. bestek

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

cfr. bestek

II.2)Description
II.2.1)Title:

Opzetten en uitbaten van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000 Business and management consultancy and related services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel is gericht op het opzetten en uitbaten van laagdrempelige OCR’s (zowel vaste als mobiele locaties zijn mogelijk) met een voldoende breed en toegankelijk vormingsaanbod zoals beschreven in de oproep Digibanken. De oproep Digibanken voorziet binnen deze OCR’s in een laagdrempelig opleidings- en kennisdelingsaanbod op maat van het (digitaal kwetsbare) individu, waarbij de focus ligt op het versterken van de basiscompetenties inzake digitale technologieën. Via laagdrempelige opleiding en kennisdeling in de lokale context worden digitale vaardigheden versterkt, zowel inzake persoonlijke als qua technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).

De dienstverlening wordt gradueel opgebouwd, via laagdrempelige en open contactmomenten naar meer gestructureerde korte opleidingsmomenten rond specifieke thema’s. Hierbij kan de dienstverlening een opstap zijn naar meer doorgedreven opleidingen binnen het reguliere opleidingsaanbod.

De oproep digibanken voorziet bovendien in een open en laagdrempelig aanbod waar individuen met een vraag of probleem op diverse wijzen begeleid worden in het gebruik van online dienstverlening.

Dit perceel maakt het mogelijk om volgende expertise in te huren: (1) Onderzoek naar en implementatie van de meest geschikte werkvorm(en) en/of locatie(s) voor een open en laagdrempelige digitale toegang en begeleiding ; (2) Het opzetten en organiseren van het lokale netwerk ; (3) Het inrichten, promoten en duurzaam uitbaten van een OCR met werving, training en coaching van lokale vrijwilligers en/of medewerkers ; (4) Expertise rond het vormgeven van een breed en toegankelijk vormingsaanbod zoals beschreven in de oproep Digibanken.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

cfr. bestek

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

cfr. bestek

II.2)Description
II.2.1)Title:

Advies aan en begeleiding van lokale besturen bij het opzetten en exploiteren van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte)

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000 Business and management consultancy and related services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

Dit perceel is erop gericht lokale besturen en hun lokale partnerschap inhoudelijk en strategisch te adviseren en met expertise bij te staan bij het opzetten van een lokaal netwerk aan laagdrempelige OCR’s (zowel vaste als mobiele locaties zijn mogelijk).

De oproep Digibanken voorziet binnen deze OCR’s in een laagdrempelig opleidings- en kennisdelingsaanbod op maat van het (digitaal kwetsbare) individu, waarbij de focus ligt op het versterken van de basiscompetenties inzake digitale technologieën.

De dienstverlening die dankzij het advies en de consultancy wordt vormgegeven, wordt na installatie gradueel opgebouwd, via laagdrempelige en open contactmomenten naar meer gestructureerde korte opleidingsmomenten rond specifieke thema’s. Hierbij kan de dienstverlening een opstap zijn naar meer doorgedreven opleidingen binnen het reguliere opleidingsaanbod. De oproep digibanken voorziet bovendien in een open en laagdrempelig aanbod waar individuen met een vraag of probleem op diverse wijzen begeleid worden in het gebruik van online dienstverlening.

Dit perceel maakt het mogelijk om volgende expertise in te huren: (1) Onderzoek, advies en inhoudelijke expertise naar de meest geschikte werkvorm(en) en locatie(s) voor een open en laagdrempelige digitale toegang en begeleiding ; (2) Het opzetten en organiseren van het lokale netwerk ; (3) Onderzoek, advies en inhoudelijke expertise bij het vormgeven van OCR’s met lokale vrijwilligers en/of medewerkers. ; (4) Advies rond het vormgeven van een breed en toegankelijk vormingsaanbod zoals beschreven in de oproep Digibanken.

Na de advies- en consultancy-opdracht staat het lokale partnertschap in voor het opzetten van het netwerk aan OCR’s en de duurzame uitbating ervan.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 240 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

cfr. bestek

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

cfr. bestek

II.2)Description
II.2.1)Title:

Vormingstrajecten voor en toegang tot opleidingsmateriaal voor lokale medewerkers en vrijwilligers

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000 Business and management consultancy and related services
80500000 Training services
80520000 Training facilities
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

De vrijwilligers en/of medewerkers die in de eerste lijn staan bij het versterken van de digitale vaardigheden moeten kunnen buigen en terugvallen op de nodige opleiding en leermaterialen. Dit perceel is gericht op het aanbieden van deze vormingen in didactische, technische en mediawijze vaardigheden aan de vrijwilligers en /of medewerkers. Ook bevat het een aanbod aan didactisch leer- en oefenmateriaal noodzakelijk om de digitale zelfredzaamheid van de deelnemers te versterken.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 900 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

cfr. bestek

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

cfr. bestek

II.2)Description
II.2.1)Title:

(Het faciliteren en/of mogelijk maken van) De uitbating van een lokale uitleendienst ICT-materialen met inbegrip van de toelevering van (refurbished) hardware en software

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000 Business and management consultancy and related services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

Gelijke toegang tot digitale technologie door het (voorwaardelijk) ter beschikking stellen van software, laptops, schermen en andere hardware en de ondersteuning ervan in een specifieke context (vb. via een uitleendienst) is een zwaartepunt binnen de oproep Digibanken en een kritische succesfactor voor een effectief e-inclusiebeleid en het reëel dichten van de digitale kloof.

De uitleendienst dient bovendien verplicht te voorzien in de voorwaardelijke toegang tot digitale technologieën (en meer gebruiksmogelijkheden) voor de doelgroep, zoals gespecifieerd in de oproep Digibanken.

Dit perceel is gericht op het opzetten en uitbaten (of faciliteren ervan) van een lokale uitleendienst ICT-materialen en bijhorende software. De gegunde partner zal instaan voor de aankoop, installatie, distributie, onderhoud en verwerking van ICT-materialen en voor de uitbating of de facilitatie van de lokale uitleendienst waar deze ter beschikking worden gesteld. Hierbij wordt zo veel mogelijk circulair gewerkt waarbij refurbishment en recyclage van gebruikte ICT-materialen een bijzondere meerwaarde is. Samenwerking met sociale economie is hierbij een duurzame aanbeveling.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

cfr. bestek

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

cfr. bestek

II.2)Description
II.2.1)Title:

ICT-ondersteuning en configuratie aan huis

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
79400000 Business and management consultancy and related services
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

De oproep Digibanken voorziet, naast de bruikleen van ICT-materialen, in de nodige ondersteuning voor de eindgebruiker. Cruciaal in de toegang tot digitale technologie is een vlotte opstart met het ICT-materiaal voor de eindgebruiker, waarbij naast de ondersteuning in het OCR ook ondersteuning onder de vorm van een algemene introductie of installatie aan huis een drempelverlagende meerwaarde heeft. Daarnaast wordt in een bereikbare ondersteuning tijdens de bruikleenperiode, vb. in de vorm van een telefonische en persoonlijke helpdesk, voorzien.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 500 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

cfr. bestek

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

cfr. bestek

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/02/2022
Local time: 10:00
Place:

Online

Information about authorised persons and opening procedure:

cfr. Bestek

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

cfr. bestek

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 37
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termijn van 15 dagen voor het instellen van een

schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid en een termijn van 60 dagen voor het instellen van een procedure

tot nietigverklaring.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/01/2022