Services - 34042-2022

21/01/2022    S15

Suomi-Vantaa: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2022/S 015-034042

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Metsähallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0116726-7
Postiosoite: Kirjaamo/PL 94
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 01301
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Jari Rahikainen
Sähköpostiosoite: jari.rahikainen@metsa.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.metsa.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=380450&tpk=0666c85a-155c-4019-b2b9-d0efc2c6c3e1
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=380450&tpk=0666c85a-155c-4019-b2b9-d0efc2c6c3e1
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtion erityisliikelaitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Metsänhoito

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Syötteen luontokeskuksen näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen

Viitenumero: MH 8795/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut - FG02
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Metsähallituksen Luontopalvelut pyytää tarjousta Syötteen luontokeskuksen näyttelyn näyttelyarkkitehtuurisuunnittelusta, rakennuttamisesta ja toteutuksesta sekä toteutuksen valvonnasta. Tilattavan työn kokonaisuus on kuvattuna tässä tarjouspyynnössä ja liitteenä olevassa aineistossa.

Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena. Käänteisessä kilpailutuksessa hankinnan enimmäishinta on määritelty etukäteen eli hinnoilla ei kilpailla. Tarjoajat siis kilpailevat yksinomaan laatutekijöillä. Koska hankintayksikkö päättää maksettavan kokonaishinnan, perustuu tarjousten vertailu sataprosenttisesti laatuun.

Laatuvertailu suoritetaan arvioimalla ja pisteyttämällä tarjoajan tarjouksessaan esittelemät suunnitelmat sekä tarjoajan työhön nimetyn työryhmän vähimmäisvaatimukset ylittävästä näyttely- sisustus- sekä rakennuttamistyökokemuksesta.

Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua luontokeskuksen tiloihin 26.1.2022 klo 12–14. Yhteyshenkilönä toimii Juho Niemelä. Ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse: juho.niemela@metsa.fi

Tutustumistilaisuuteen osallistuminen on vapaaehtoista mutta suotavaa. Tutustumistilaisuudessa käydyistä asiosta tehdään muistio, joka liitetään tarjouspyyntöaineistoon tilaisuuden jälkeen.

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset esitettävä 10.2.2022 klo 16 mennessä.

Tarjousaika päättyy 22.2.2022 klo 16:00.

Työn voi aloittaa kun hankintasopimus on allekirjoitettu (tavoite 15.3.2022) ja töiden tulee olla täysin valmiina ja luovutettuna tilaajalle 16.12.2022.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 325 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79932000 Sisustussuunnittelupalvelut - FG02
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Erätie 1, 93280 Syöte (Pudasjärvi)

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on Syötteen luontokeskuksen näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen. Hankintaan kuuluu kaikki tarvittavat suunnitelmat, rakentaminen, materiaalit sekä työnjohto ja -valvonta.

Näyttelyarkkitehti toimii näyttelyhankkeen pääsuunnittelijana:

- Tehtävään sisältyy pääsuunnittelijan tehtävät.

- Pääsuunnittelija vastaa lisäksi myös muista tarvittavien suunnitelmien hankinnasta, ohjauksesta sekä toteutuksesta, kuten esim. arkkitehti-, rakenne-, LVIA- sekä sähkösuunnitelmista siltä osin kuin näyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa on tarvetta näille suunnitelmille.

Toimeksiantoon kuuluu myös kaikkien tarvittavien rakennus- ja muiden materiaalien sekä koneiden ja laitteiden (myös av:n) hankinta.

Rakennustöiden osalta tarjoaja toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Aliurakoitsijoiden suhteen menetellään YSE 1998 7§:n kohta 3:n mukaisesti. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta ja työstä kuten omastaan. Rakennustöiden osalta noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 ellei tarjouksen selonottoneuvottelussa muuta sovita.

Tilaaja vastaa sisällöntuotannosta sekä kuvien hankinnasta. Kuvia hankitaan tilaajan toimesta näyttelyn ja muun sisustuksen tarpeisiin eri kuvatoimittajilta noin 100 kpl.

Näyttely tulee suunnitella sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta Sisäil-mayhdistyksen, SAFA:n, RAKLI:n ja SKOL:n tekemän luokituksen mukaisesti. Sisäilmaston suunnittelu pääosin luokka S2 Rakennustöiden puhtausluokka P I. Pintamateriaalien osalta luokka Ml.

Tilaajan edellyttämät muutostyöt tiivistettynä

Näyttelytila¨

• Luontokeskuksen näyttelyn uudistus tilaajan laatiman runkosuunnitelman pohjalta.

• Videoiden katselutilan suunnittelu näyttelyyn.

• Lasten toiminnallisten elementtien suunnittelu näyttelyyn.

• ”Pesämaisen” tilan luominen näyttelyyn.

• Näyttelytilan lattian kunnostaminen tai uudistaminen.

• Näyttelyn valaistuksen uusiminen.

Aula

• Kevyt väliseinäratkaisu aulan ja myymälätilan väliin.

• Asiakasneuvontatiskin siirto vessakuution seinälle.

• Kahden suuren kartan paikan ja tuotekorttitelineiden suunnittelu aulaan.

• Opastejärjestelmän suunnittelu aulatiloihin.

• Retkeilyn tuominen aulan ilmeeseen

• Aulan valaistuksen uusiminen

Auditorio

• Auditoriotilan monikäyttöisyyden lisääminen.

• Kalusteiden päivitys ja tunnelman muuttaminen kodikkaammaksi.

• Kulun aukaiseminen näyttelystä auditorioon.

• Vaihtuvien näyttelyiden tilan luominen auditorioon.

• Viihtyisä lukunurkkaus auditorioon.

• Auditorion valaistuksen uusiminen.

Kahvio & myymälä

• Kahvilan kalusteiden uusiminen.

• Kahvilan viihtyisyyden lisääminen sisustuselementeillä.

• Retkeilyn ja / tai luonnon näkyminen kahvilassa.

• Kahvilan valaistuksen uusiminen.

Hankinnan enimmäishinta on 325 000€ (Alv 0%). Kustannusarvioltaan tätä ylittäviä tarjouksia ei hyväksytä. Hankintayksikkö varaa oikeuden keskeyttää hankinnan jos yksikään tarjouksista ei vastaa tavoitteita siten, että tarjoukset saavat alle 45 pistettä arvioitavista kohdista 4-9.

Tarjouskilpailuun osallistuneille maksetaan palkkio kun tarjous täyttää kaikki seuraavat kriteerit:

- Tarjoaja täyttää kelpoisuusvaatimukset.

- Tarjous täyttää tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevassa aineistoissa asetetut vaatimukset.

- Tarjousta ei hylätä tarjousvertailussa (esimerkiksi sen takia, että tarjouksen ei arvioida vastaavan lainkaan tavoitteita ja se saa 0 pistettä joistakin arvioitavista kohdista 4-9.)

Osallistumispalkkio on kokonaisuudessaan 10 000€ (Alv 0) joka jaetaan yhtä suuriin osuuksiin lopulliseen tarjousvertailuun päässeiden tarjoajien kesken. Tarjoaja voi saada vain yhden osuuden kokonaispalkkiosta vaikka jättäisi useamman tarjouksen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 15/03/2022
päättymispäivä: 16/12/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/02/2022
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23/02/2022
Paikallinen aika: 09:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avaa Metsähallituksen hankinta-asiantuntija. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjoajan omalla vastuulla on huolehtia, että tarjous tai osallistumishakemus tai muu kilpailutukseen liittyvä sähköinen viesti tai asiakirja on toimitettu hankintayksikölle Tarjouspalvelu -portaalin kautta ilmoitettuun määräaikaan mennessä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8§). Tarjous tai osallistumishakemus tai muu sähköinen viesti tai asiakirja katsotaan saapuneeksi hankintayksikölle silloin, kun se on hankintayksikön käytettävissä Tarjouspalvelussa siten, että viestiä tai asiakirjoja voidaan käsitellä. Jos saapumisajankohdasta ei ole selvitystä sen johdosta, että Tarjouspalvelu-portaali on ollut epäkunnossa tai poissa käytöstä taikka selvitystä ei muusta vastaavasta syystä voida esittää, tarjous, osallistumishakemus, viesti tai muu asiakirja katsotaan saapuneeksi sinä ajankohtana, jona se on lähetetty, jos lähettämisajankohdasta voidaan esittää luotettava selvitys. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 10§).

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/01/2022