Services - 34045-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-Hoofddorp: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 015-034045

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Haarlemmermeer
National registration number: 381942865
Postal address: Raadhuisplein 1
Town: Hoofddorp
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2132 TZ
Country: Netherlands
Contact person: Josephine van Rijn
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Telephone: +31 9001852
Internet address(es):
Main address: http://www.haarlemmermeer.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/51f98dd1bc5214ad851258f14aea61aa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/51f98dd1bc5214ad851258f14aea61aa
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aanbesteding Groenonderhoud gebied 4 bij RAW-bestek 22-002

Reference number: 2021-359
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Gebied 4 in Hoofddorp bestaat uit 2 wijken: Overbos en Floriande.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

• onkruidbestrijding in boomspiegels en beplantingen;

• verwijderen van waterlot bij bomen;

• watergeven bomen;

• blad ruimen op grasvegetaties;

• dunnen, snoeien en terugzetten van beplantingen;

• knippen van hagen;

• knippen van beplantingsranden;

• bemesten en onderhouden van vaste planten;

• maaien en bijmaaien van grasvelden;

• onderhoud van graskanten

• maaien bermen

• maaien en opruimen van kruidachtige vegetatie

• maaien en opruimen van schraal gras

• maaien en opruimen van wadi

• snoei van overhangende takken van bomen

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

gemeente Haarlemmermeer

II.2.4)Description of the procurement:

Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor het onderhoud groenvoorzieningen gebied 4 circa € 2.450.000, - exclusief BTW.

Dit geeft geen garantie voor de werkelijke afname de komende jaren. Inschrijver kan dan ook géén rechten ontlenen aan dit bedrag.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van de overeenkomst is 2 jaar en 9 maanden met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 april 2022.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De looptijd van de overeenkomst is 2 jaar en 9 maanden met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 april 2022.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Geen uitsluitingsgrond van toepassing

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Geschiktheidseis t.a.v. de kerncompetentie: het uitvoeren van groenonderhoudswerkzaamheden op basis van beeldbestekken conform de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (KORgids) van het CROW of gelijkwaardig.,

- Geschiktheidseis t.a.v. de kerncompetentie: het dunnen, snoeien en terugzetten van beplanting.,

- Geschiktheidseis t.a.v. beroepsbevoegdheid,

- Technische bekwaamheid - Veiligheid

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/02/2022
Local time: 12:10

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Holland
Town: Haarlem
Country: Netherlands
E-mail: Info@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616100
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022