Services - 34048-2022

21/01/2022    S15

Belgium-Antwerp: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-034048

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Woonhaven Antwerpen
Postal address: Jan Denucéstraat 23
Town: Antwerpen
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2020
Country: Belgium
Contact person: De heer dienst projecten
E-mail: projecten@woonhaven.be
Telephone: +32 32136706
Fax: +32 32136790
Internet address(es):
Main address: www.woonhaven.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/379/KO/2022
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Sociale huisvestingsmaatschappij
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - architectuuropdracht Grote Steenweg

Reference number: Grote Steenweg
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

zie II.2.4

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Main site or place of performance:

Grote Steenweg Berchem

II.2.4)Description of the procurement:

Het voorwerp van de opdracht vormt een volledige architectuuropdracht met inbegrip van alle studies inzake stabiliteit en technieken voor de vervanging van bestaande gebouwen door een appartementencomplex, een kinderdagverblijf, ondergrondse parkeergarage, grondgebonden woningen in een binnengebied en een poortwoning.

De gebouwen worden opgericht op de terreinen van Woonhaven Antwerpen gelegen aan de Grote Steenweg 565-571, 2600 Berchem

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 5
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver bewijst zijn financiële draagkracht door voorlegging van de recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen over de laatste drie beschikbare boekjaren, te voegen bij zijn offerte. Voor de inschrijvers uit België zal de aanbestedende overheid de nodige balans en resultatenrekeningen zelf digitaal ophalen via de Telemarc toepassing na opening van de offertes.

2. zie bestek

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Geen negatief eigen vermogen in de gevraagde boekjaren.

2. zie bestek

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. zie bestek

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. zie bestek

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 08:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 31/03/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Hof Van Beroep
Postal address: WAALSE KAAI 35 A
Town: Antwerpen
Postal code: 2000
Country: Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Hof Van Beroep
Postal address: WAALSE KAAI 35 A
Town: Antwerpen
Postal code: 2000
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022