We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Szolgáltatások - 341173-2019

19/07/2019    S138    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Egyéb szolgáltatások

2019/S 138-341173

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schüld Andrea
E-mail: schuld.andrea@mav.hu
Telefon: +36 15118224
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mav.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Scheidt & Bachmann gyártmányú BUES 2000 típusú elektronikus sorompóberendezések és részegységeinek javítása

II.1.2)Fő CPV-kód
98390000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Scheidt & Bachmann gyártmányú BUES 2000 típusú elektronikus sorompóberendezések és részegységeinek, valamint HSM 10 E típusú hidraulikus félsorompó hajtóművek és részegységeinek javítása és üzemeltetésük támogatása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 180 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
98390000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Ig.Területi TEB Osztály Biztosítóberendezési Főnökségei által üzemeltetett sorompóberendezések és félsorompó hajtóművek telepítési helyszínei és a Vállalkozó telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Scheidt & Bachmann gyártmányú BUES 2000 típusú elektronikus sorompóberendezések és részegységeinek, valamint HSM 10 E típusú hidraulikus félsorompó hajtóművek és részegységeinek javítása és üzemeltetésük támogatása a MÁV Zrt. hálózatán üzemelő 66 db Scheidt & Bachmann gyártmányú komplett elektronikus sorompóberendezés és 222 db félsorompó (melyek egy része a 66 komplett sorompóberendezés részeként, egy része hagyományos jelfogófüggéses sorompóberendezések részeként üzemel) vonatkozásában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/1.a) alkalmassági feltételben meghatározott egyik szakember előírton (36 hónap) felüli (0-24 hónap) szakmai gyakorlat időtartama / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 52
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Teljes keretösszeg (180 000 000 Ft) 30 %-a, azaz 41 538 472 Ft az értékbeli opció.

Megrendelő a Keretösszeg opcióval érintett összegének részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. Megrendelő az opciós érték részbeni, vagy egészbeni felhasználására Vállalkozó felé történő külön jelzés nélkül, a szerződésben meghatározott Eseti megrendelés(ek) leadásával jogosult.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 249-525866
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Scheidt & Bachmann gyártmányú BUES 2000 típusú elektronikus sorompóberendezések és részegységeinek javítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Kft.
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 23232733
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 180 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 180 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

R-KORD Kft., 8086 Felcsút, Fő u. 221.,11454599-2-07

Nyertes ajánlattevő adószáma:11454599-2-07

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828502
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3) bekezdés.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828502
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/07/2019