Servizzi - 341173-2021

07/07/2021    S129

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Spezzjonijiet tax-xogħol strutturali, l-irfinar u l-għamara ta' barra tal-proprjetà kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2021/S 129-341173

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Indirizz postali: Service du courrier officiel
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Mme Cristina Alesón Carbonell
Posta elettronika: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://curia.europa.eu
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Spezzjonijiet tax-xogħol strutturali, l-irfinar u l-għamara ta' barra tal-proprjetà kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Numru ta' referenza: COJ-PROC-20/008
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' dan il-kuntratt hu l-provvista tas-servizzi li ġejjin:

Punt 1 – Inventarju: proċessar tal-inventarju tal-binjiet u tal-għamara ta' barra tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Punt 2 – Spezzjonijiet: twettiq tal-ispezzjonijiet fl-oqsma tax-xogħol strutturali, tal-irfinar u tal-għamara ta' barra.

Punt 3 – Servizzi temporanji fuq talba.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 1 400 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71315400 Servizzi ta' spezzjoni tal-bini
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Punt 1 – Inventarju.

Is-servizzi kollha meħtieġa għall-ipproċessar tal-inventarju ddettaljat u aġġornat tas-sistemi ta' kostruzzjoni kollha u tal-elementi arkitettoniċi ta' xogħlijiet strutturali, ta' rfinar u ta' għamara ta' barra tal-proprjetà immobbli tal-Qorti.

Is-servizzi jinkludu:

— id-definizzjoni tal-istruttura ddettaljata tal-inventarju;

— ġbir tad-dokumenti meħtieġa għall-ħolqien tal-inventarju;

— skeda tax-xogħlijiet fuq il-pjanta u fuq is-sit;

— kontrolli fuq is-sit;

— sommarju tal-informazzjoni;

— formattjar tad-data, ipproċessar tal-bażi ta' data u integrazzjoni tal-inventarju fis-softwer magħżul mill-Qorti għall-immaniġġjar tal-inventarju.

Punt 2 – Spezzjonijiet.

Twettiq tal-ispezzjonijiet tal-elementi ta' kostruzzjoni kollha tax-xogħlijiet strutturali, tal-irfinar u l-għamara ta' barra hija inkluża f'dawn is-servizzi, anke jekk ma jkunux imniżżla direttament fl-inventarju.

L-ispezzjonijiet li għandhom jitwettqu huma ta' żewġ tipi:

— l-ispezzjonijiet perjodiċi: spezzjonijiet ippjanati bi frekwenza stabbilita fil-programm ta' spezzjonijiet;

— l-ispezzjonijiet mhux perjodiċi: spezzjonijiet mhux previsti fil-programm tal-ispezzjonijiet iżda li l-ispettur jew il-Qorti jqisu neċessarji li jiġu organizzati.

Punt 3 – Servizzi temporanji fuq talba.

Servizzi speċifiċi li għandhom jitwettqu skont il-ħtiġijiet tar-riżultati tal-ispezzjonijiet preliminari u li ma jinsabux fil-punti l-oħra.

Dawn is-servizzi jikkonsistu l-aktar:

— fit-tfassil ta' rapporti ta' analiżi tal-problemi jew l-analiżi tal-istabbiltà tal-istrutturi;

— it-twettiq ta' testijiet u eżaminazzjonijiet fil-laboratorju;

— il-kiri ta' strumenti ta' kejl speċifiċi mhux regolari;

— it-twettiq ta' testijiet jew estrazzjoni ta' kampjuni fuq is-sit li jeħtieġu operaturi jew tekniċi speċjalizzati f'qasam konkret.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Prezz
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Żewġ żjarat fuq il-post huma previsti fl-20 ta' Ottubru 2020 u fit-22 ta' Ottubru 2020 fl-10.00. Dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jieħdu sehem biss f'waħda minn dawn iż-żjarat.

Iż-żjara fuq is-sit hija obbligatorja u l-offerti tal-operaturi ekonomiċi li ma ħadux sehem fiha se jkunu mwarrba.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 192-460327
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: COJ-PROC-20/008
Titlu:

Spezzjonijiet tax-xogħol strutturali, l-irfinar u l-għamara ta' barra tal-proprjetà kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
20/05/2021
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 4
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Drees & Sommer Luxembourg Sàrl
Indirizz postali: 6c, rue Gabriel Lippmann
Belt: Munsbach
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-5365
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Socotec Luxembourg Sàrl
Indirizz postali: 7b, rue de Turi
Belt: Livange
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-3378
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 1 110 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 1 400 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 87001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan irid jitressaq appell quddiem il-Qorti Ġenerali. Ilment li jitressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/06/2021