Supplies - 341212-2018

04/08/2018    S149

Bulgaria-Vidin: Electricity

2018/S 149-341212

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Teritorialno podelenie na NOI — Vidin
National registration number: 1210825210089
Postal address: ul. „Pazarska“ No. 4
Town: Vidin
NUTS code: BG311 Видин
Postal code: 3700
Country: Bulgaria
Contact person: Tsvetanka Dicheva
E-mail: vidin@nssi.bg
Telephone: +359 94605390
Fax: +359 94605340
Internet address(es):
Main address: www.noi.bg
Address of the buyer profile: https://tenders-public.nssi.bg/tp/vid
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Управлява държавното обществено осигуряване

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ — Видин

Reference number: 05-2018-1015-05-18
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение за обект административната сграда на ТП на НОИ – Видин с административен адрес: гр. Видин, ул. „Пазарска“ № 4 – един обект и сградата на Осигурителен архив с административен адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис I“ № 27 – втори обект на името на ТП на НОИ – Видин по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електроенергия от страна на възложителя.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 181 500.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG311 Видин
Main site or place of performance:

Административната сграда на ТП на НОИ – Видин с административен адрес: гр. Видин, ул. „Пазарска“ № 4 – един обект и сградата на Осигурителен архив с административен адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис I“

II.2.4)Description of the procurement:

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение за обект административната сграда на ТП на НОИ – Видин с административен адрес: гр. Видин, ул. „Пазарска“ № 4 – един обект и сградата на Осигурителен архив с административен адрес: гр. Видин, ул. „Княз Борис I“ № 27 – втори обект на името на ТП на НОИ – Видин по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по: прогнозиране на потреблението; изготвяне на графици от координатор на балансираща група; подаването им към ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост; отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електроенергия от страна на възложителя.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 065-144246
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1005-05-5
Title:

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП на НОИ — Видин

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Мост енерджи“ АД
National registration number: 201325372
Postal address: район „Витоша“, бул. „България“ № 118, БЦ „Абакус“
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1618
Country: Bulgaria
E-mail: office@mostenergy.eu
Telephone: +359 24169843
Fax: +359 24160532
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 181 500.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197 от Закона за обществени поръчки.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/07/2018