Roboty budowlane - 341229-2021

Submission deadline has been amended by:  546255-2021
TITytułPolska-Bydgoszcz: Roboty budowlane
NDNumer publikacji ogłoszenia341229-2021
PDData publikacji07/07/2021
OJNumer wydania Dz.U. S129
TWMiejscowość nabywcyBYDGOSZCZ
AUNazwa urzędowa nabywcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany02/07/2021
DTTermin składania ofert08/11/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221100 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45000000 - Roboty budowlane
45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45236000 - Wyrównywanie terenu
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL61
IAAdres internetowy (URL)https://www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE