Teenused - 341327-2019

22/07/2019    S139    Ametid - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Taani-Kopenhaagen: Teenuste raamleping Copernicuse maismaaseire teenuste osutamiseks – CLC+ backbone’i valmistamine, kaasa arvatud 2017., 2018. ja 2019. aastast pärit satelliitsisendandmetel põhinevad raster- ja vektorproduktid.

2019/S 139-341327

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Määrus (EL, Euratom) nr 2018/1046

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Keskkonnaamet
Postiaadress: Kongens Nytorv 6
Linn: Copenhagen K
NUTS kood: DK011
Sihtnumber: 1050
Riik: Taani
Kontaktisik: Karoline Rygaard
E-post: procurement@eea.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: https://www.eea.europa.eu

Hankijaprofiili aadress: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Keskkond

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Teenuste raamleping Copernicuse maismaaseire teenuste osutamiseks – CLC+ backbone’i valmistamine, kaasa arvatud 2017., 2018. ja 2019. aastast pärit satelliitsisendandmetel põhinevad raster- ja vektorproduktid.

Viitenumber: EEA/DIS/R0/19/012
II.1.2)CPV põhikood
72300000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse hankemenetluse eesmärk on sõlmida ettevõtjaga raamleping, mis hõlmab nn „CLC+ Backbone’i“, mis sisaldab 2017., 2018. ja 2019. aastast pärit Copernicuse sentineli satelliidi kujutistel põhinevat raster- ja vektorproduktide komplekti, valmistamist. CLC+ backbone on esimene komponent CLC+ komplekti toodete ja teenuste juurutamisel. Kõnealused tooted ja teenused on:

— CLC+ backbone;

— CLC+ core;

— CLC+ instances;

— CLC+ legacy.

Need komponendid juurutatakse etapiviisiliselt vastavalt Eionet EAGLE kontserni ekspertide välja töötatud kontseptsioonile, mis konsolideeriti põhjalikus sidusrühmadega konsulteerimise protsessis. CLC+ Backbone’i rakendatakse järjestikuste avatud hankemenetluste kaudu.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: DK01
Põhiline teostamise koht:

Kõik teenused osutatakse peamiselt tulevase töövõtja ruumides, aeg-ajalt toimuvate kohtumistega EEA ruumides Kopenhaagenis, olenevalt iga konkreetse lepingu nõuetest.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Detailsema kirjelduse teenustest ja kohustuslikest nõuetest, samuti rohkem tehnilisi üksikasju toodete, meetodite ja töövoogude kohta leiavad pakkujad 7. lisast (tehniline kirjeldus uue maaseire kontseptsiooni, mis põhineb EAGLE’i Projektikavandil ning CLC+ backbone’i tehnilisel kirjeldusel, CLC+ core’i ja CLC+ instances’i kirjelduse kavandil, kaasa arvatud nõuete läbivaatus, rakendamiseks).

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Eduka pakkujaga sõlmitakse teenuste raamleping, mis kestab esialgu 24 (kakskümmend neli) kuud alates kuupäevast, mil mõlemad lepinguosalised lepingu allkirjastasid, ning seda võidakse uuendada maksimaalselt 2 korda 12 kuu kaupa.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Copernicuse määrus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3.4.2014 määrus (EL) nr 377/2014 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 44).

II.2.14)Lisateave

CLC+ backbone’i valmistamise hinnanguline eelarve (tehnilise kirjelduse punkt 1.3) jääb vahemikku 7 500 000 EUR kuni 9 000 000 EUR. Lisaks konsultatsiooniteenused (tehnilise kirjelduse punkt 1.4.8) hinnangulise maksumusega 1 000 000 EUR. Seega on lepingu kogumaksumus vahemikus 8 500 000 EUR kuni 10 000 000 EUR.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt pakkumise iseloomustuse jaotist 2.1, 2.2.1 ja 2.2.2.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 23/09/2019
Kohalik aeg: 14:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 24/09/2019
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

EEA ruumid aadressil Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, TAANI.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Avamisest võivad osa võtta pakkujate esindajad (1 esindaja iga pakkuja kohta). Nad peavad osavõtust EEA hanketeenistustele ette teatama hiljemalt 20.9.2019 kella 16:00-ks Kesk-Euroopa aja järgi e-posti teel, aadressil procurement@eea.europa.eu

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Faks: +33 388179062

Internetiaadress: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: https://curia.europa.eu

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
15/07/2019