Storitve - 341327-2019

22/07/2019    S139

Danska-Kopenhagen: Okvirna pogodba o storitvah programa Copernicus za spremljanje kopnega – izdelava podatkovne zbirke „CLC+ Backbone“, vključno z rastrskimi in vektorskimi izdelki na podlagi satelitskih vhodnih podatkov iz let 2017, 2018 in 2019

2019/S 139-341327

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za okolje
Poštni naslov: Kongens Nytorv 6
Kraj: Copenhagen K
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Poštna številka: 1050
Država: Danska
Kontaktna oseba: Karoline Rygaard
E-naslov: procurement@eea.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.eea.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirna pogodba o storitvah programa Copernicus za spremljanje kopnega – izdelava podatkovne zbirke „CLC+ Backbone“, vključno z rastrskimi in vektorskimi izdelki na podlagi satelitskih vhodnih podatkov iz let 2017, 2018 in 2019

Referenčna številka dokumenta: EEA/DIS/R0/19/012
II.1.2)Glavna koda CPV
72300000 Podatkovne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega javnega razpisa je skleniti okvirno pogodbo o storitvah z gospodarskim subjektom za izdelavo podatkovne zbirke „CLC+ Backbone“, ki vsebuje niz rastrskih in vektorskih izdelkov, ki temeljijo zlasti na posnetkih satelitov Sentinel programa Copernicus iz let 2017, 2018 in 2019. Podatkovna zbirka „CLC+ Backbone“ naj bi bila prva komponenta v okviru uvajanja serije izdelkov in storitev CLC+, ki zajemajo:

— CLC+ backbone,

— CLC+ core,

— CLC+ instances,

— CLC+ legacy.

Te komponente se bodo uvajale postopoma v skladu s konceptom, ki ga je oblikovala skupina strokovnjakov EAGLE v okviru mreže Eionet in je bil izpopolnjen v postopku temeljitega posvetovanja z deležniki. Komponente, ki bodo sledile „CLC+ Backbone“, se bodo izvedle z zaporedjem odprtih javnih razpisov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DK01 Hovedstaden
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Vse storitve se bodo večinoma izvajale v lastnih prostorih bodočega izvajalca, z občasnimi srečanji v prostorih EEA v Københavnu, odvisno od zahtev vsakega posameznega naročila.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Podrobnejši opis storitev in zahtev, ki jih je treba izpolnjevati, ter podrobnejše tehnične podatke o izdelkih, metodah in poteku dela lahko ponudniki najdejo v Prilogi 7 (tehnične specifikacije za izvedbo novega koncepta spremljanja kopnega na podlagi EAGLE: koncept zasnove in „CLC+ Backbone“, tehnične specifikacije, osnutek specifikacij za „CLC+ Core“ in „CLC+ Instances“, vključno s pregledom zahtev).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Izbranemu ponudniku bo ponujena okvirna pogodba o storitvah za začetno obdobje 24 mesecev, ki se začne z datumom podpisa obeh pogodbenih strani, z možnostjo največ 2 podaljšanj, vsakič za obdobje 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.4.2014 o vzpostavitvi programa Copernicus (UL L 122, 24.4.2014, str. 44).

II.2.14)Dodatne informacije

Predvideni proračun za izdelavo zbirke „CLC+ Backbone“ (oddelek 1.3 razpisnih specifikacij) znaša od 7 500 000 EUR do 9 000 000 EUR. Poleg tega je vrednost svetovalnih storitev (oddelek 1.4.8 razpisnih specifikacij) ocenjena na 1 000 000 EUR. Skupna vrednost naročila torej znaša od 8 500 000 EUR do 10 000 000 EUR.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte oddelke 2.1, 2.2.1 in 2.2.2 razpisnih specifikacij.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 23/09/2019
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 24/09/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Prostori EEA na naslovu Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANSKA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo zastopniki ponudnikov (1 na ponudnika). O tem morajo predhodno obvestiti službo za javna naročila EEA, in sicer najpozneje do 20.9.2019 (16:00) po srednjeevropskem času na elektronski naslov procurement@eea.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetni naslov: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: https://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/07/2019