Paslaugos - 341348-2019

Submission deadline has been amended by:  425434-2019
22/07/2019    S139

Belgija-Briuselis: Paslaugų, susijusių su patekimu į Europos Parlamento pastatus teikimas

2019/S 139-341348

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Parlamentas
Adresas: Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: LU0 LUXEMBOURG
Pašto kodas: 1047
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Direction des ressources
El. paštas: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4879
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Paslaugų, susijusių su patekimu į Europos Parlamento pastatus teikimas

Nuorodos numeris: 06C60/2019/M030
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Paslaugų, susijusių su patekimu į Europos Parlamento pastatus teikimas.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LU LUXEMBOURG
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kodas: FR FRANCE
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Briuselyje, Liuksemburge, Strasbūre ir ES valstybių narių sostinėse, taip pat Barselonoje, Edinburge, Marselyje, Milane, Miunchene, Vroclave, Bazoches-sur-Guyonne ir Vašingtone, JAV.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Paslaugų, susijusių su patekimu į Europos Parlamento pastatus teikimas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Įrašas profesiniame ar prekybos registre ir (arba) specialus leidimas įsisteigimo šalyje arba narystė profesinėje organizacijoje.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis turi turėti pakankamai ekonominių ir finansinių pajėgumų sutarčiai vykdyti pagal sutarties nuostatas atsižvelgiant į sutarties vertę ir apimtį. Jei, atsižvelgdamas į konkurso dalyvio pateiktą informaciją, Europos Parlamentas turi abejonių dėl konkurso dalyvio finansinių ir ekonominių pajėgumų arba jei paaiškėja, kad pastarojo pajėgumai nepakankami sutarčiai įgyvendinti, pasiūlymas gali būti atmestas nesuteikiant konkurso dalyviui teisės gauti finansinę kompensaciją.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Europos Parlamentas reikalauja, kad kiekvienas konkurso dalyvis turėtų minimalių finansinių ir ekonominių pajėgumų, kurie bus įvertinti remiantis šiais elementais:

— mažiausia 300 000 EUR metinė apyvarta architektūros ir pastatų inžinerijos srityje per du užbaigtus finansinius metus,

— finansinis tvarumas įvertintas taip, visų pirma atsižvelgiant į pajamas neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA), kuris turi būti teigiamas per paskutinius 2 užbaigtus finansinius metus, įskaitant kiekvieną grupės narį ir subrangovą, jei yra.

Finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimas

Visi konkurso dalyviai pateikia tinkamai pasirašytą priesaikos deklaraciją su data, kaip nurodyta dokumento „Įsipareigojimų knyga“ 1 punkte.

Ūkio subjektų grupės atveju, priesaikos deklaraciją pateikia visi grupės nariai.

Konkurso dalyvis, kuriam bus paskirta sutartis, turės per 10 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo pranešimo apie galimą sutarties skyrimą ir iki sutarties pasirašymo pateikti toliau nurodytus dokumentus:

— visų finansinių ataskaitų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos ir priedų), paskelbtų audituotoje metinėje ataskaitoje, kopiją, arba, jei šios prievolės nesilaikoma, konkurso dalyvio atstovo patvirtinta, kad jos tikslios, sąžiningai užpildytos, teisingos ir apima bent paskutinius 2 užbaigtus finansinius metus,

— finansinės informacijos formą, pateiktą šio administracinių sąlygų sąrašo V priede, apimančią paskutinius dvejus užbaigtus finansinius metus.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Konkurso dalyvis turi turėti pakankamai techninių ir profesinių gebėjimų, kad galėtų vykdyti sutartį pagal sutartines nuostatas ir atsižvelgiant į sutarties vertę ir apimtį. Jei, atsižvelgdamas į konkurso dalyvio pateiktą informaciją, Europos Parlamentas turi abejonių dėl konkurso dalyvių techninių ir profesinių pajėgumų arba jei paaiškėja, kad jo pajėgumai aiškiai nepakankami sutarčiai įgyvendinti, pasiūlymas gali būti atmestas nesuteikiant konkurso dalyviui teisės gauti finansinę kompensaciją.

Šiame kvietime pateikti pasiūlymus sutarčiai Europos Parlamentas reikalauja, kad konkurso dalyviai turėtų šių techninių ir profesinių pajėgumų:

— SEL 1: mažiausiai trejų metų patirtis, susijusi su paslaugomis, panašiomis į tas, kurios reikalingos pagal šį konkursą, su ne mažiau kaip 3 panašaus pobūdžio paslaugų sąrašu, atliktų per pastaruosius trejus metus ir nurodant jų sumą, datą ir gavėją, viešąjį ar privatų, ir patvirtintą naudos gavėjų išduotais tinkamo įvykdymo pažymėjimais,

— SEL 2: pagrindinė ekspertų grupė pastatų prieigos srityje, kurią sudaro bent:

—— 1 projekto vadovas, turintis ne mažiau kaip 3 metų universitetinio išsilavinimo (inžinieriaus ar architekto) diplomą (bakalauro laipsnį), minimalią bazinę 10 metų architekto / inžinieriaus patirtį, pridėjus minimalią patvirtintą 5 metų patirtį pastatų prieigos srityje,

—— 2 architektai / padėjėjai inžinieriai (vyresnieji), kurių kiekvienas turi ne mažiau kaip 3 metų universitetinį išsilavinimą (inžinieriaus ar architekto) (bakalauro laipsnį), minimalią bazinę septynerių metų architekto / inžinieriaus patirtį, pridėjus minimalią patvirtintą 3 metų patirtį pastatų prieigos srityje,

— SEL 3: pagrindinės komandos palaikymo komanda, kurią sudaro mažiausiai:

—— 2 architektai / inžinieriai (jaunesnieji), kurių kiekvienas turi ne mažiau kaip 3 metų universitetinį išsilavinimą (inžinieriaus ar architekto) (bakalauro laipsnį),

—— 1 treneris / trenerė, turintis 3 metų patirtį mokymų srityje (šią poziciją gali užimti kitas pagrindinės komandos arba palaikymo komandos narys, turintis reikiamą mokymo patirtį),

—— 1 redaktorius/redaktorė anglų ir (arba) prancūzų kalbomis, turintis patirties rašant techninius tekstus ir šviečiamuosius tekstus teikiančius informaciją apie technines disciplinas, kad visuomenei būtų suprantama tam tikro sudėtingumo tema angliškai ir (arba) prancūziškai. Ši patirtis bus įrodyta pristatant du redaktoriaus /redaktorės parašytus tekstus: pirmasis tekstas arba techninio turinio bet kurioje srityje, arba šviečiamojo pobūdžio mokslinis, teikiantis informaciją apie bet kokią techninę discipliną ir siekiant, kad ji būtų suprantama plačiajai visuomenei tam tikro sudėtingumo tema ir antrasis tekstas bet kokioje srityje, skirtas plačiajai visuomenei.

Šią poziciją gali užimti kitas pagrindinės komandos arba palaikymo komandos narys, turintis reikiamą techninių dokumentų šviečiamojo pobūdžio redagavimo patirtį angliškai ir (arba) prancūziškai.

— SEL 4: pagrindinės komandos narys (projekto vadovas arba vienas iš 2 padėjėjų) turi mokėti prancūzų kalbą bent C1 lygiu,

— SEL 5: pagrindinės komandos narys (projekto vadovas arba vienas iš 2 padėjėjų) turi mokėti anglų kalbą bent C1 lygiu,

— SEL 6: ekspertų tinklas, pasiekiamas pagal pareikalavimą užtikrinant šios sutarties paslaugas [žr. neišsamų paslaugų sąrašą, pateiktą techninių specifikacijų, pridedamų prie šių specifikacijų, 2.1 punkte („Teiktinos paslaugos“)].

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Ekonominės veiklos vykdytojų techniniai ir profesiniai gebėjimai įrodomi pateikiant šiuos dokumentus:

a) tinkamai pasirašytą priesaikos deklaraciją su data, kaip nurodyta dokumento „Įsipareigojimų knyga“ VII punkte;

b) lentelę, pavadintą „Informacinis lapas ir patvirtinamieji dokumentai, susiję su atrankos kriterijais“, pridedamus prie tinkamai pasirašytų ir datuotų specifikacijų;

c) patvirtinamieji dokumentai, nurodyti pirmiau minėtoje lentelėje „Informacinis lapas ir patvirtinamieji dokumentai, susiję su atrankos kriterijais“, pridedami prie įsipareigojimų specifikacijų, būtent: į paraišką turi būti įtraukti gyvenimo aprašymai ir redaktoriaus / redaktorės parengti tekstai.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 12/09/2019
Vietos laikas: 20:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/09/2019
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Europos Parlamentas, Direction générale des infrastructures et de la logistique, Direction des ressources, Bâtiment WIM 09Z075, Bruxelles, BELGIJA.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

48 mėnesiai nuo paskyrimo.

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Interneto adresas: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Adresas: 1 avenue du Président Robert Shuman
Miestas: Strasbourg
Pašto kodas: 67001
Šalis: Prancūzija
El. paštas: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefonas: +33 388172313
Interneto adresas: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/07/2019