Roboty budowlane - 34144-2018

TITytułPolska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
NDNr dokumentu34144-2018
PDData publikacji25/01/2018
OJDz.U. S17
TWMiejscowośćJAROCIN
AUNazwa instytucjiPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany23/01/2018
DTTermin28/02/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV45000000 - Roboty budowlane
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232423 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232130 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCKod NUTSPL416
IAAdres internetowy (URL)www.pwikjarocin.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE