Dostawy - 341768-2020

TITytułPolska-Katowice: Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
NDNumer publikacji ogłoszenia341768-2020
PDData publikacji21/07/2020
OJNumer wydania Dz.U. S139
TWMiejscowość nabywcyKATOWICE
AUNazwa urzędowa nabywcyMiasto Katowice
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy3 - Władze lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany17/07/2020
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)31321700 - Kable sygnalizacyjne
80510000 - Usługi szkolenia specjalistycznego
71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
51610000 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45316210 - Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
34942000 - Urządzenia sygnalizacyjne
34996000 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
34942100 - Słupy sygnalizacyjne
72240000 - Usługi analizy systemu i programowania
45311000 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45314300 - Instalowanie infrastruktury okablowania
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL22A
IAAdres internetowy (URL)http://www.katowice.eu
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE