Services - 34180-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Norrköping: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2022/S 015-034180

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Nationellt registreringsnummer: 202100-0696
Postadress: x
Ort: NORRKÖPING
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 60176
Land: Sverige
Kontaktperson: Ulrika Furu
E-post: ulrika.furu@smhi.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.smhi.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdbtmymga&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdbtmymga&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Systemutvecklare med QGis-kompetens

Referensnummer: 2022/85/2.3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

SMHI efterfrågar en systemutvecklare med expertkompetens inom QGis som till en början ska agera stöd och support till ett av SMHIs utvecklingsteam som arbetar med iskartering. Konsulten kommer arbeta mestadels på distans och uppdraget förväntas uppgå till ca 500 timmar per år.

Kortfattad beskrivning av efterfrågad tjänst

SMHI efterfrågar en systemutvecklare med expertkompetens inom QGis som till en början ska agera stöd och support till ett av SMHIs utvecklingsteam som arbetar med iskartering. Konsulten kommer arbeta mestadels på distans och uppdraget förväntas uppgå till ca 500 timmar per år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72211000 Programmering av system- och användarprogram
72212100 Programvaruutvecklingstjänster för särskild industri
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72250000 System- och stödtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrköping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

SMHI efterfrågar en systemutvecklare med expertkompetens inom QGis som till en början ska agera stöd och support till ett av SMHIs utvecklingsteam som arbetar med iskartering. Konsulten kommer arbeta mestadels på distans och uppdraget förväntas uppgå till ca 500 timmar per år.

Kortfattad beskrivning av efterfrågad tjänst

SMHI efterfrågar en systemutvecklare med expertkompetens inom QGis som till en början ska agera stöd och support till ett av SMHIs utvecklingsteam som arbetar med iskartering. Konsulten kommer arbeta mestadels på distans och uppdraget förväntas uppgå till ca 500 timmar per år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/02/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/06/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/03/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltingsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2022