Tjänster - 341976-2015

Visa förkortad version

30/09/2015    S189

Belgien-Bryssel: Underhåll av yttre mobila solskyddsinstallationer, underhåll och leverans av inre persienner, förhängen och draperier för de byggnader som förvaltas av Europeiska kommissionen i Bryssel med omnejd

2015/S 189-341976

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 15.9.2015, 2015/S 178-322646)

Europeiska kommissionen, att. OIB.DR.2 – ekonomi och offentlig upphandling, CSM 1 05/43, 1049 Bryssel, BELGIEN. Kontaktpunkt: Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel. Tfn +32 22986989. Fax +32 22960570. E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu

I stället för 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

23.10.2015 (17:30).

IV.3.8) Anbudsöppning:

30.10.2015 (10:00).

(...)

Skall det stå 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

6.11.2015 (17:30).

IV.3.8) Anbudsöppning:

12.11.2015 (10:00).

(...)