Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

Dėl klaidų programoje „eForms“ skelbimai rodomi netinkamai. Stengiamės pašalinti šią problemą. Daugiau informacijos ir rekomendacijų rasite mūsų specialiame puslapyje.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Paslaugos - 342044-2022

Submission deadline has been amended by:  371085-2022
24/06/2022    S120

Čekija-Hradec Králové: Socialinio darbo ir kitos susijusios paslaugos

2022/S 120-342044

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Královéhradecký kraj
Nacionalinis registracijos Nr.: 70889546
Adresas: Pivovarské náměstí 1245/2
Miestas: Hradec Králové
NUTS kodas: CZ052 Královéhradecký kraj
Pašto kodas: 50003
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
El. paštas: zakazky@holec-advokati.cz
Telefonas: +420 296325235
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Pirkėjo profilio adresas: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Daugiau informacijos galima gauti kitu adresu:
Oficialus pavadinimas: HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 07759711
Adresas: Radlická 3185/1c
Miestas: Praha 5
NUTS kodas: CZ010 Hlavní město Praha
Pašto kodas: 15000
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Mgr. Kateřina Godycká
El. paštas: zakazky@holec-advokati.cz
Telefonas: +420 296325235
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.holec-advokati.cz/
Pirkėjo profilio adresas: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší a osoby v krizi - Královédvorsko

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
85300000 Socialinio darbo ir kitos susijusios paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění služby sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 7 047 188.00 CZK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší a osoby v krizi - Královédvorsko

Pirkimo dalies Nr.: 8
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
85300000 Socialinio darbo ir kitos susijusios paslaugos
98000000 Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos
75200000 Paslaugų teikimas bendruomenei
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ052 Královéhradecký kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Místem plnění je Královéhradecký kraj, region Královédvorsko.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění služby sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 7 047 188.00 CZK
II.2.7)Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė
Trukmė mėnesiais: 36
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII

II.2.14)Papildoma informacija

II.1.1) Název: Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že tímto formulářem je vyhlašována pouze část VZ.

II.1.5) - předpokládaná hodnota je Zadavatelem uvedena pouze za tuto část VZ.

II.2.13) Zadavatel předpokládá, že předmět této VZ bude spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPZ+ v rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, rozhodnutí o registraci sociální služby dle 5.5. písm. b) ZD Vymezení sociální služby uvedené v registraci musí odpovídat minimálně: § 70 ZSS - Sociální rehabilitace, osoby bez přístřeší a osoby v krizi.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros forma
Procedūra su derybomis
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.10)Procedūrai taikomų nacionalinių taisyklių nurodymas:
IV.1.11)Pagrindinės sutarties skyrimo procedūros ypatybės:

§3 písm. i) ZZVZ - řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu dle § 129 ZZVZ

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas
Data: 22/07/2022
Vietos laikas: 12:00
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Čekų kalba

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/06/2022