Tavarat - 342190-2019

22/07/2019    S139    - - Tavarat - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Kuopio: Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

2019/S 139-342190

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Sansia Oy
2364760-8
PL 2000, Viestikatu 3
Kuopio
70600
Suomi
Yhteyshenkilö: Helena Janhonen
Puhelin: +358 447182912
Sähköpostiosoite: helena.janhonen@sansia.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.sansia.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0171495-3
Kuopio
Suomi
Sähköpostiosoite: kyshankintapalvelut@kuh.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.psshp.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Kuopion kaupunki
0171450-7
Kuopio
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kuopio.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kuopio.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Savon koulutuskuntayhtymä
1852679-9
Kuopio
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sakky.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.sakky.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Siilinjärven kunta
0172718-0
Siilinjärvi
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@siilinjarvi.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.siilinjarvi.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
0214913-2
Suonenjoki
Suomi
Sähköpostiosoite: pirjo.molkanen@sisasavontk.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.sisa-savo.net

I.1)Nimi ja osoitteet
Suonenjoen kaupunki
0208061-4
Suonenjoki
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@suonenjoki.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.suonenjoki.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Tervon kunta
0173081-4
Tervo
Suomi
Sähköpostiosoite: tervon.kunta@tervo.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tervo.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Tuusniemen kunta
0173128-6
Tuusniemi
Suomi
Sähköpostiosoite: hallinto@tuusniemi.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tuusniemi.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Vesannon kunta
0173787-2
Vesanto
Suomi
Sähköpostiosoite: vesannon.kunta@vesanto.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.vesanto.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
2265875-1
Iisalmi
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ylasavonsote.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ylasavonsote.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Varkauden kaupunki
0173416-1
Varkaus
Suomi
Sähköpostiosoite: varkauden.kaupunki@varkaus.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.varkaus.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Pieksämäen kaupunki
2048903-4
Pieksämäki
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pieksamaki.fi
NUTS-koodi: FI1D1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.pieksamaki.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Rautalammin kunta
0172586-3
Rautalampi
Suomi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.rautalampi.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Leppävirran kunta
0172231-2
Leppävirta
Suomi
Sähköpostiosoite: kunta@leppavirta.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.leppavirta.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Pielaveden kunta
0172446-5
Pielavesi
Suomi
Sähköpostiosoite: kunta@pielavesi.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.pielavesi.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Lapinlahden kunta
0172127-2
Lapinlahti
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@lapinlahti.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.lapinlahti.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Keiteleen kunta
0170773-7
Keitele
Suomi
Sähköpostiosoite: keitele@keitele.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.keitele.fi/fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Rautavaaran kunta
0172646-0
Rautavaara
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@rautavaara.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.rautavaara.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Joroisten kunta
0207112-8
Joroinen
Suomi
Sähköpostiosoite: joroinen.kunta@joroinen.fi
NUTS-koodi: FI1D1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.joroinen.fi/

I.1)Nimi ja osoitteet
Servica Oy
2947618-4
Kuopio
Suomi
Sähköpostiosoite: info@servica.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.servica.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: yleisagentuuritoiminta

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: Vaipat, vuodesuojat ja hygieniahousut

Viitenumero: 234949
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33700000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Vaippojen hankinta laitos- ja avohoitoon toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Hankintaan sisältyvät kertakäyttöiset aikuisten ja lasten vaipat, terveyssiteet, vuodesuojat sekä monikäyttöiset hygieniahousut.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Vaippojen hankinta laitos- ja avohoitoon toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Hankintaan sisältyvät kertakäyttöiset aikuisten ja lasten vaipat, terveyssiteet, vuodesuojat sekä monikäyttöiset hygieniahousut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa on käytetty
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 086-205640
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Keskeytysilmoitus: Vaipat, vuodesuojat ja hygieniahousut

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankintamenettely on keskeytetty. Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä. Lainsäädännön esitöiden mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514). Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että kilpailua ei syntynyt, koska saatiin vain yksi (1) tarjouspyynnön mukainen tarjous. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa saatiin vain yksi (1) tarjouspyynnön mukainen tarjous. Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainitun perustelun johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

Hankintayksikkö pitää salassa tarjousasiakirjat julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) 24 §:n 1 mom. 17 kohdan nojalla turvatakseen kilpailun toteutumisen tasapuolisesti ja syrjimättömästi uudella tarjouskierroksella. Tarjousasiakirjat voivat sisältää sellaista tietoa, joka on omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen samanlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi julkisyhteisön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin. Asiakirjat tulevat julkisiksi vasta, kun asiassa on tehty uusi kilpailutus ja sopimus on allekirjoitettu.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/07/2019