Szolgáltatások - 342221-2017

31/08/2017    S166

Magyarország-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

2017/S 166-342221

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 145-299573)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosító szám: AK05989
Postai cím: Karolina út 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Drexler Donát, mb. főigazgató
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Telefon: +36 13724212
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovsz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Takarítási szolgáltatás az Országos Vérellátó Szolgálat részére.

Hivatkozási szám: 09/OVSZ/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
90900000 Takarítási és higiéniai szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Takarítási szolgáltatás az Országos Vérellátó Szolgálat részére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/08/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 145-299573

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 20/09/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 13/10/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 20/09/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 13/10/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

[...]

14) Helyszíni bejárás: Az ajánlatkérő a konkrét helyszín megjelölését tartalmazó kérelem beérkezését követő naptári héten biztosítja a helyszínbejárás lehetőségét, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 14. napig. A kérelemben meg kell adni a kérelmező gazdasági szereplő nevét, székhely szerinti címét, telefonos és fax elérhetőségét, elektronikus levelezési címét, továbbá a nevében a helyszínbejáráson résztvevő személy/személyek nevét, anyja nevét, születési dátumát és lakcímét.

A kérelmet a jelen felhívás I.1. pontjában szereplő elérhetőségekre kell megküldeni.

A helyszínbejárás során a gazdasági szereplő képviselői a beszerzés tárgyával kapcsolatban kérdést/kérdéseket az őket kísérő személyeknek, az ajánlatkérő képviselőinek nem tehetnek fel.

Ajánlatkérő a kérelemre adott válaszban jelöli meg a helyszín megtekinthetőségének pontos időpontját.

[...]

Helyesen:

[...]

14) Az ajánlatkérő a konkrét helyszín megjelölését tartalmazó kérelem beérkezését követő naptári héttől kezdve biztosítja a helyszínbejárás lehetőségét, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 14. napig. A kérelemben meg kell adni a kérelmező gazdasági szereplő nevét, székhely szerinti címét, telefonos és fax elérhetőségét, elektronikus levelezési címét, továbbá a nevében a helyszín bejáráson résztvevő személy/személyek nevét, anyja nevét, születési dátumát és lakcímét.

A kérelmet a jelen felhívás I.1. pontjában szereplő elérhetőségekre kell megküldeni.

A helyszínbejárás során a gazdasági szereplő képviselői a beszerzés tárgyával kapcsolatban kérdést/kérdéseket az őket kísérő személyeknek, az ajánlatkérő képviselőinek nem tehetnek fel.

Ajánlatkérő a kérelemre adott válaszban jelöli meg a helyszín megtekinthetőségének pontos időpontját.

[...]

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 55. § szerint módosítja.

Tekintettel a 34. héten beérkezett nagyszámú helyszíni bejárásra vonatkozó kérelemre Ajánlatkérő, a földrajzi távolságok miatt nem tudja biztosítani az ajánlattételi határidőt megelőző 14. napig az összes helyszín megtekinthetőségét, ezért az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.