Services - 34223-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-Bergen op Zoom: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-034223

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Bergen op Zoom
National registration number: 20123373
Postal address: Jacob Obrechtlaan 4
Town: Bergen op Zoom
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4611 AR
Country: Netherlands
Contact person: Andrea de Baat
E-mail: a.debaat-sneep@bergenopzoom.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.bergenopzoom.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189934
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189934
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Levering, implementatie en beheer Financieel basis systeem - SaaS-applicatie

Reference number: dCI-000220
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het doel is een overeenkomst met 1 opdrachtnemer voor 'Levering, implementatie en beheer Financieel basis systeem'. De scope omvat een financiële administratie-module incl. verplichtingenadministratie, een module voor contractbeheer en voor projecten- en urenadministratie. De overeenkomst gaat in op 1 juni 2022 met een looptijd van 4 jaar en 7 maanden. De initiële looptijd is het gevolg van het feit dat de implementatiefase start op 1 juni 2022 en dient te worden afgerond met een livegang per 1 januari 2023. De initiële looptijd eindigt op 31 december 2026. De gemeente is bevoegd de overeenkomst 4 maal met een periode van 1 jaar te verlengen. De maximale looptijd bedraagt vanaf de livedatum van 1 januari 2023 derhalve 8 jaar. De omvang van de opdracht is vertaald in aantallen (licenties/gebruikers) en deelcomponenten die zijn opgenomen op bijlage 3 Prijzenblad. Inschrijvers kunnen zich hiermee een beeld vormen van de opdracht. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

Het doel is een overeenkomst met 1 opdrachtnemer voor 'Levering, implementatie en beheer Financieel basis systeem'. De scope omvat een financiële administratie-module incl. verplichtingenadministratie, een module voor contractbeheer en voor projecten- en urenadministratie. De overeenkomst gaat in op 1 juni 2022 met een looptijd van 4 jaar en 7 maanden. De initiële looptijd is het gevolg van het feit dat de implementatiefase start op 1 juni 2022 en dient te worden afgerond met een livegang per 1 januari 2023. De initiële looptijd eindigt op 31 december 2026. De gemeente is bevoegd de overeenkomst 4 maal met een periode van 1 jaar te verlengen. De maximale looptijd bedraagt vanaf de livedatum van 1 januari 2023 derhalve 8 jaar. De omvang van de opdracht is vertaald in aantallen (licenties/gebruikers) en deelcomponenten die zijn opgenomen op bijlage 3 Prijzenblad. Inschrijvers kunnen zich hiermee een beeld vormen van de opdracht. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 55
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

optie tot verlenging 4x een periode van 12 maanden

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/03/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/03/2022
Local time: 12:05
Place:

Bergen op Zoom

Information about authorised persons and opening procedure:

Opening gebeurt niet openbaar

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Breda
Town: Breda
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De standstil-termijn waarbinnen formeel bezwaar gemaakt kan worden d.m.v. aanspannen kort geding gaat in op 29 maart 2022 en loopt af op 19 april 2022.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022