Dodávky - 342512-2021

07/07/2021    S129

Česko-Praha: Počítače

2021/S 129-342512

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 109-286694)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Hlavní město Praha
Národní identifikační číslo: 00064581
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
E-mail: zakazky@mppraha.cz
Tel.: +420 222025213
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mppraha.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

VZ 60120 – Dodávky hardware, IT komponent a kancelářské techniky pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 8 let.

Spisové číslo: 60120
II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000 Počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky hardware, IT komponent a kancelářské techniky pro zajištění chodu Městské policie hl. m. Prahy na dobu 8 let, a to včetně dopravy na místo plnění v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/07/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 109-286694

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 08/07/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 06/08/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: