Služby - 342787-2020

21/07/2020    S139

Česko-Brno: Služby v oblasti lesnictví

2020/S 139-342787

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Mendelova univerzita v Brně
Národní identifikační číslo: 62156489
Poštovní adresa: Zemědělská 1/1665
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 613 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jiří Šilhánek
E-mail: jiri.silhanek@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724086282
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://mendelu.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na provádění lesnických činností

II.1.2)Hlavní kód CPV
77200000 Služby v oblasti lesnictví - QB49
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zajištění lesnických činností podle požadavků zadavatele a to:

Kategorie 1 Pěstební činnosti

Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, vč. dodávek zadavatelem specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností.

Kategorie 2 Těžební činnosti

Těžební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s těžbou, manipulací a soustřeďováním vyrobeného dříví.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 6 201 696.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pěstební činnosti

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
77231600 Zalesňování
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lesní pozemky Mendelovy univerzity v Brně

II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění pěstebních činností podle požadavků zadavatele které zahrnuji:

Veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, vč. dodávek zadavatelem specifikovaných chemických přípravků, pletiva a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Těžební činnosti

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
03400000 Produkty lesnictví a těžby dřeva
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lesní pozemky Mendelovy univerzity v Brně

II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění těžebních činností podle požadavků zadavatele, které zahrnují:

Veškeré činnosti spojené s těžbou, manipulací a soustřeďováním vyrobeného dříví na odvozní místo.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 041-093081
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20161
Část č.: 1
Název:

Pěstební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
08/04/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stepan Vehesh
Národní identifikační číslo: 68077009
Poštovní adresa: Krasová 30
Obec: Krasová
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 679 06
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 126 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 108 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20155
Část č.: 2
Název:

Těžební

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
08/04/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Wood Trading, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 02287226
Poštovní adresa: Mlýnská 326/13
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 602 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 759 953.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 643 299.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20165
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
08/04/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Wood Trading, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 02287226
Poštovní adresa: Mlýnská 326/13
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 602 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 758 683.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 622 268.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20151
Část č.: 1
Název:

Pěstební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
22/04/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Paltec S, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25555715
Poštovní adresa: Palackého 292
Obec: Jedovnice
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 679 06
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 525 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 230 350.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20005
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
22/04/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 6
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Robin Mikoláš
Národní identifikační číslo: 72420715
Poštovní adresa: Za Alejí 1017
Obec: Uherské Hradiště
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 686 06
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 872 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 626 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20327
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/04/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Kamila Kocmanová
Národní identifikační číslo: 08035474
Poštovní adresa: Bukovina 125
Obec: Bukovina
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 679 05
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 297 170.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 288 075.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20006
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
29/04/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Eduard Filka
Národní identifikační číslo: 75651076
Poštovní adresa: Vranov 37
Obec: Vranov
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 664 32
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 262 290.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 231 040.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20060
Část č.: 1
Název:

Pěstební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
06/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Paltec S, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25555715
Poštovní adresa: Palackého 292
Obec: Jedovnice
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 679 06
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 134 700.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 126 470.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20162
Část č.: 1
Název:

Pěstební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
06/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Paltec S, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25555715
Poštovní adresa: Palackého 292
Obec: Jedovnice
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 679 06
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 91 600.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 80 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20166
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
06/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 6
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 6
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Wood Trading, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 02287226
Poštovní adresa: Mlýnská 326/13
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 602 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 262 977.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 195 300.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20037
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
13/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Josef Vaněk
Národní identifikační číslo: 40402304
Poštovní adresa: Kanice 169
Obec: Kanice
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 664 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 419 930.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 419 925.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20335
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
13/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Josef Vaněk
Národní identifikační číslo: 40402304
Poštovní adresa: Kanice 169
Obec: Kanice
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 664 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 240 048.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 191 810.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20158
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
15/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 8
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 8
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Wood Trading, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 02287226
Poštovní adresa: Mlýnská 326/13
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 602 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 319 399.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 185 189.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20170
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
18/05/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 8
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 8
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Robin Mikoláš
Národní identifikační číslo: 72420715
Poštovní adresa: Za Alejí 1017
Obec: Uherské Hradiště
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 686 06
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 514 605.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 357 250.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20159
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
03/06/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 7
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 7
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Jiří Crhák
Národní identifikační číslo: 65777107
Poštovní adresa: Češkovice 225
Obec: Blansko
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 678 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 330 119.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 279 250.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20061
Část č.: 1
Název:

Pěstební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
03/06/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 2
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Paltec S, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25555715
Poštovní adresa: Palackého 292
Obec: Jedovnice
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 679 06
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 148 858.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 140 040.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20169
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
04/06/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 9
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 9
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Kamila Kocmanová
Národní identifikační číslo: 08035474
Poštovní adresa: Bukovina 125
Obec: Bukovina
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 679 05
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 239 468.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 227 260.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20168
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
09/06/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 10
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 10
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Robin Mikoláš
Národní identifikační číslo: 72420715
Poštovní adresa: Za Alejí 1017
Obec: Uherské Hradiště
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 686 06
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 806 573.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 528 520.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20175
Část č.: 2
Název:

Těžební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
09/06/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 10
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 10
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Robin Mikoláš
Národní identifikační číslo: 72420715
Poštovní adresa: Za Alejí 1017
Obec: Uherské Hradiště
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 686 06
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 799 554.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 527 110.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 20163
Část č.: 1
Název:

Pěstební činnosti

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
16/06/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Paltec S, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25555715
Poštovní adresa: Palackého 292
Obec: Jedovnice
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 679 06
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 203 749.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 194 540.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 60455
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/07/2020