Services - 34289-2022

21/01/2022    S15

Finland-Kemi: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-034289

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kemin kaupunki
National registration number: 0210427-6
Postal address: Valtakatu 26
Town: Kemi
NUTS code: FI1D7 Lappi
Postal code: 94100
Country: Finland
Contact person: Hankintatoimi/ Ympäristötoimiala
E-mail: hankinnat@kemi.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.kemi.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki?id=355775&tpk=3bd27383-e54c-4fea-a995-104af6f488b9
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki?id=355775&tpk=3bd27383-e54c-4fea-a995-104af6f488b9
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden puitejärjestely 2022-2024

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kemin kaupungin ympäristötoimiala pyytää tarjouksia yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinta koskee toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erikseen. Tarjouskilpailun perusteella solmitaan puitejärjestely, jossa kuhunkin osa-alueeseen valitaan 3-5 konsulttitoimistoa.

Tarjouksia pyydetään seuraaviin osa-alueisiin:

1. kunnallistekniikan suunnittelu

2. liikenteenohjaus- ja liikennetekninen suunnittelu

3. maankäytön suunnittelu

4. geotekniikka

5. ympäristösuunnittelu

Työt edellytetään tehtäväksi voimassaolevien suunnittelua ja rakentamista koskevien määräysten ja ohjeiden sekä hyvän rakentamistavan mukaisesti ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Konsultin tulee noudattaa työssään Kuntaliiton ja valtionhallinnon ohjeita, viranomaismääräyksiä ja suunnitteluohjeita (InfraRYL). Suunnitelmat laaditaan tilaajan ohjeistuksen mukaista esitystapaa noudattaen sekä sähköinen suunnitelma-aineisto luovutetaan dwg - ja pdf -muodossa tilaajalle. Tarjouksen voi antaa yhdestä tai useammasta osa-alueesta. Suunnittelukohteet tulevat olemaan Kemin kaupungin alueella.

Tarjouskilpailun perusteella solmitaan puitejärjestely, jossa kullakin osa-alueella vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) palveluntuottajaa. Mikäli yhteen osa-alueeseen tulee enemmän kuin 5 tarjousta, tehdään valinta viiden (5) palveluntuottajan valinnasta puitejärjestelyyn hinta-laatuvertailulla standardoimismenetelmän mukaan.

Hinta- ja laatupisteytys tarkemmin liitteissä 1, 3 ja 5.

Hinta 40 %

Laatu 60 %

Puitesopimuksen pituus on kolme (3) vuotta, alustavasti 1.3.2022-31.12.2024, tai aikaisintaan kun päätös on saanut lainvoiman. Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optioon, Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden alkua, aikooko Tilaaja ottaa optiovuodet käyttöön.

Kunkin työtehtävän yhteydessä tilaajalla on mahdollisuus käyttää ketä tahansa valituista konsulteista sen mukaan, kenen tilaaja katsoo parhaiten kuhunkin tehtävään soveltuvan. Valittujen kesken voidaan järjestää myös minikilpailutus. Yli 60 000 euron hankinnoissa järjestetään minikilpailutus kaikkien valittujen kesken osa-alueittain. Kemin kaupunki ei sitoudu tilaamaan mitään tiettyä määrää konsulttitöitä keneltäkään valitulta konsultilta. Kaupunki voi yksipuolisesti irtisanoa sopimuksen yhden tai useamman konsultin kanssa. Puitesopimus ei velvoita tilaajaa ostamaan palveluja sopimustoimittajilta.

Tarjouksessa tulee esittää aikaveloitushinnat henkilöryhmittäin ja nimetä ryhmään kuuluvat henkilöt suunnittelualoittain. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tehtäviin osallistuvien henkilöiden kelpoisuus suunnittelutehtäviin (MRL 120 e § mukaan).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kunnallistekniikan suunnittelu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D7 Lappi
Main site or place of performance:

Kemin kaupunki

II.2.4)Description of the procurement:

Kunnallistekniikan suunnittelutehtävät ovat pääasiassa katujen sekä vesihuollon ja niihin liittyvien rakenteiden suunnittelua. Katu- ja rakennussuunnitelmia laaditaan voimassa olevien asemakaavojen ja liikennejärjestelysuunnitelmien perusteella ja niissä määritetään katujen mitoitus, luonne ja liikenteelliset ratkaisut.

Vesihuollon- ja vesihuoltoon liittyviä rakennesuunnitelmia laaditaan annettavien lähtötietojen ja suunnitteluohjeiden mukaisesti.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimuksen kesto on kolme (3) vuotta alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta.

Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optiokauteen, jos asiasta sovitaan yhteisesti 3 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Liikenteenohjaus- ja liikennetekninen suunnittelu

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D7 Lappi
Main site or place of performance:

Kemin kaupunki

II.2.4)Description of the procurement:

Liikenteenohjaus- ja liikennetekninen suunnittelu käsittää po. alan katu- ja rakennussuunnittelua sekä valaistussuunnittelua.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optiokauteen, jos asiasta sovitaan yhteisesti 3 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maankäytön suunnittelu

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D7 Lappi
Main site or place of performance:

Kemin kaupunki

II.2.4)Description of the procurement:

Maankäytön suunnittelu on lähinnä yleis- ja asemakaavoitusta sekä niihin liittyviä selvitystöitä. Kaupunkikuvaan liittyvät selvitykset tulee havainnollistaa. Työhön vaaditaan kaavoittajan pätevyys.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optiokauteen, jos asiasta sovitaan yhteisesti 3 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Geotekniikka

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D7 Lappi
Main site or place of performance:

Kemin kaupunki

II.2.4)Description of the procurement:

Geotekniikka pitää sisällään maaperätutkimuksia, -tulkintoja ja pohjatutkimuslausuntoja.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optiokauteen, jos asiasta sovitaan yhteisesti 3 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ympäristösuunnittelu

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D7 Lappi
Main site or place of performance:

Kemin kaupunki

II.2.4)Description of the procurement:

Ympäristösuunnittelu on puistojen, liikenneväylien pihojen yms. yleisten alueiden ympäristön yleis- ja rakennesuunnittelua.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optiokauteen, jos asiasta sovitaan yhteisesti 3 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 25
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/02/2022
Local time: 12:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Muutoksenhakuaika markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti 14 päivää ja se lähtee kulumaan siitä, kun tarjoja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022