Árubeszerzések - 342949-2013

11/10/2013    S198    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Visonta: Gőzturbina

2013/S 198-342949

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Egyes ágazatokban

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Mátrai Erőmű Zrt.
AK04971
Erőmű út 11.
Címzett: Valaska Szabolcs, osztályvezető helyettes
3271 Visonta
Magyarország
Telefon: +36 37334215
E-mail: szabolcs.valaska@mert.hu
Fax: +36 37334096

I.2)Fő tevékenység
Villamos energia
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
ME ZRt 04/2012.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Mátrai Erőmű ZRt. 3271 Visonta, Erőmű u. 11.

NUTS-kód HU312

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Keretmegállapodás, a dokumentációban részletezett és a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerint meghatározott műszaki leírásnak megfelelő új TLT (vagy azzal egyenértékű) szívóventilátor lapátkészletek és egyéb új TLT (vagy azzal egyenértékű) szívóventilátor alkatrészek szállítására.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

42112100, 42113100

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 55 200 005 520 000 EUR
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
ME ZRt 04/2012
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.1)Az eljárás eredménye és a szerződés értéke
A szerződés száma: 1
Rész száma: 1 - Elnevezés: ME ZRt 04/2012
V.1.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
21.8.2013
V.1.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.1.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

TLT-Turbo GmbH
Gleiwitzstraße 7.
66482 Zweibrücken
Németország

V.1.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 1 655 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 5 520 000 EUR
V.1.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
V.1.6)Alkalmi vétel esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
TLT-Turbo GmbH DE- 66482 Zweibrücken Gleiwitzstraße 7.
a kis-és középvállalkozásokról szóló 2004 évi XXXIV. tv (Kkvt.) törvény 3. § értelmében nem tartozik a törvény hatálya alá.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
9.10.2013