Palvelut - 342965-2019

22/07/2019    S139    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2019/S 139-342965

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Väylävirasto
1010547-1
Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: jarmo.nirhamo@vayla.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.vayla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Espoon kaupunki
Espoo
Suomi
Sähköpostiosoite: maiju.kivioja-korhonen@espoo.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.espoo.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: maanteiden hallinointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Mt 101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla, rakennuttamispalvelut

Viitenumero: VÄYLÄ/2073/02.01.01/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Väylävirasto ja Espoon kaupunki toteuttavat hankkeen Mt101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla.

Tämän tarjouspyynnön toimeksianto koskee hankkeen rakennuttamista ja valvontaa. Tehtävä on tarkemmin määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hanke sisältää Kehä I:n parantamisen Turunväylän ja Otaniemen välisellä osuudella. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä ja seitsemän (7) uutta siltaa, melusuojausta, pohjanvahvistuksia, kuivatusjärjestelmiä ja muita teknisiä järjestelmiä. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös Kehä I ylittävä Raide-Jokerin silta S2 sekä Raide-Jokerin pengerrakenteita. Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti HSY:n vesihuoltojärjestelmien rakentamista ja saneeraamista.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 412 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Väylävirasto ja Espoon kaupunki toteuttavat hankkeen Mt101 Kehä I parantaminen Laajalahden kohdalla.

Tämän tarjouspyynnön toimeksianto koskee hankkeen rakennuttamista ja valvontaa. Tehtävä on tarkemmin määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hanke sisältää Kehä I:n parantamisen Turunväylän ja Otaniemen välisellä osuudella. Hankkeessa rakennetaan uusi eritasoliittymä ja seitsemän (7) uutta siltaa, melusuojausta, pohjanvahvistuksia, kuivatusjärjestelmiä ja muita teknisiä järjestelmiä. Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös Kehä I ylittävä Raide-Jokerin silta S2 sekä Raide-Jokerin pengerrakenteita. Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaisesti HSY:n vesihuoltojärjestelmien rakentamista ja saneeraamista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 60
Laatuperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 40
Hinta - Painotus: Laatu 60 %, hinta 40 %
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 063-146891
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: IT192073A19
Nimi:

Mt101, Kehä I Laajalahden kohta, rakennuttajakonsultti

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18/06/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ramboll CM Oy
0692498-4
Espoo
Suomi
NUTS-koodi: FI1B
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 412 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 412 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/07/2019