A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 343030-2016

04/10/2016    S191

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése

2016/S 191-343030

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 165-296662)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Varga Enikő
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyvszerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, és hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/09/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 165-296662

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.5
A módosítandó szöveg helye: Értékelési szempontok, Minőségi kritérium
A következő helyett:

(...) 3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata / Súlyszám: 40 (...)

Helyesen:

(...)

3.1.M/2.a) pontot igazoló szakember legalább 1 db nettó 2,4 Mrd HUF értékű árvízvédelmi mű fejlesztésére és/vagy építésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési munkák(érték) Súlyszám/5

3.2.M/2.b) pontot igazoló szakember árvízvédelmi mű fejlesztésének és/vagy építésének és/vagy rekonstrukciójának teljesítésére vonatkozó tapasztalata(db) Súlyszám/5

3.3.M/2.a) pontot igazoló szakember műszaki átadás-átvétellel lezárt I. rendű árvízvédelmi védvonalat érintő vízépítési beruházás kivitelezésének irányításában szerzett projektvezetői tapasztalata(db)Súlyszám/5

3.4.M/2.c) pontot igazoló szakember árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó NATURA 2000 hatásbecslés és/vagy hatásmérséklő és/vagy kiegyenlítő intézkedés(ek) kidolgozásában és végrehajtásában szerzett tapasztalata(db)Súlyszám/5

3.5.M/2.a) és b) pontjait igazoló szakemberek árvízi védekezésben szerzett tapasztalata(nap)Súlyszám/5.

(...)

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(...)

M/1. (...)

c) vízzáró résfal építésére, valamint minimum 493 fm árvízvédelmi vasbeton parapetfal, vonatkozó referenciával;

Helyesen:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(...)

M/1. (...)

c) vízzáró résfal építésére, valamint minimum 300 fm árvízvédelmi vasbeton parapetfal, vonatkozó referenciával;

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

11. Értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő szempont. Az értékelés módszere az 1. részszempontnál a fordított, a 2. -nál az egyenes arányosítás, a 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 alszempontnál arányosítás, a 3.2, 3.3, 3.7 esetében közvetlen pontkiosztás. Alsó és felső ponthatár: 1–100. Részletes leírás a KD 12. ponjában.

Helyesen:

11. Értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték megjelenítő szempont. Az értékelés módszere az 1. részszempontnál a fordított, a 2. -nál az egyenes arányosítás, a 3.1.; 3.6.; 3.7 alszempontnál arányosítás, a 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5.; 3.8. esetében közvetlen pontkiosztás. Alsó és felső ponthatár: 1-100. Részletes leírás a KD 12. pontjában.

VII.2)További információk:

A korrigendum VII.1.2) 1 pontjában eszközölt pontosításokhoz hozzátartoznak még az alábbi pontok(a karakterkorlátozás miatt itt rögzíthető):

3.6.M/2.b) pontjában szereplő szakember I. rendű árvízvédelmi védvonal kiviteli tervezésére vonatkozó tapasztalata(hónap)Súlyszám/5

3.7.M/2.c) pontot igazoló szakember vizes élőhelyek(ek)et,hullámter(ek)et érintő beruházás(ok) előkészítéséhez és/vagy kivitelezéséhez kapcsolódó tapasztalata(db)Súlyszám/5

3.8.M/2.c) pontot igazoló szakember védett növények és/vagy állatok áttelepítésére vonatkozó sikeres megvalósításában szerzett tapasztalata(db)Súlyszám/5

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosította. A módosított közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy, hogy azokat (az eredeti közbeszerzési dokumentumokkal egyezően) közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/tivadari-hid-es-kornyezete/2