Služby - 343120-2023

09/06/2023    S110

Česko-Zlín: Administrativní služby

2023/S 110-343120

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 084-254282)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Národní identifikační číslo: 27661989
Poštovní adresa: Havlíčkovo nábřeží 600
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 76001
Země: Česko
Kontaktní osoba: Barbora Hefková
E-mail: Barbora.Hefkova@bnzlin.cz
Tel.: +420 577553241
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.kntb.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/KNTB

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Administrace veřejných zakázek

Spisové číslo: 23013
II.1.2)Hlavní kód CPV
75100000 Administrativní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření Smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem (dále v textu též "Smlouva"), na jejímž základě budou po dobu její platnosti zadavatelem zadávány a administrátorem prováděny služby, spočívající v komplexním zajištění administrace zadávacích řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, a to jak pro dodávky, služby, tak i stavební práce. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž poskytování odborné konzultační a poradenské služby související s přípravou zadávacího řízení. Administrace veřejných zakázek bude prováděna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") a v souladu s aktuální interní Směrnicí zadavatele o veřejných zakázkách, a dále s pokyny poskytovatele dotace u veřejných zakázek, u nichž bude zadavatel o dotaci žádat, přičemž v základních podrobnostech bude administrace veřejných zakázek zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně, následující činnosti: • čin

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/06/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 084-254282

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 17/07/2023
Místní čas: 09:05
Má být:
Datum: 26/07/2023
Místní čas: 09:05
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 17/07/2023
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 26/07/2023
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: