Supplies - 343427-2022

27/06/2022    S121

România-Miercurea Ciuc: Consumabile medicale

2022/S 121-343427

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Număr naţional de înregistrare: 4245305
Adresă: Strada: dr. Dénes László, nr. 2
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 530180
Țară: România
Persoană de contact: Somodi Kinga
E-mail: achzitiipubl@spitalmciuc.ro
Telefon: +40 266324193
Fax: +40 266372137
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalmciuc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148978
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Consumabile medicale

Număr de referinţă: 2/4245305/2022
II.1.2)Cod CPV principal
33140000 Consumabile medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc dorește să achiziționeze consumabilele medicale pentru asigurarea activității de bază.

1. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare până în a 10-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017

2 Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 22 308 639.10 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 94
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 94
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile kit auditare curățenie-dezinfecție – recipient cu gel UV Pen

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38500000 Aparate de control şi de testare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

5 Consumabile kit auditare curățenie-dezinfecție – recipient cu gel UV Pen UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Capat sonda audiometru

Lot nr.: 61
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

61 Capat sonda audiometru UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 200 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 700.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale pt dezobstrucție port-cateter

Lot nr.: 68
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

68.1 Solutie antimicrobiana pentru dezobstructia cateterelor UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 12

68.2 Solutie antimicrobiana pentru inchiderea profilactica a porturilor oncologice UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

68.3 Trusa dezobstructie port-cateter UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 50 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 180.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cearceaf pat UF 150x220 cm

Lot nr.: 88
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

88 Cearceaf pat UF 150x220 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 12500

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aleza absorbanta pt transferul pacientilor

Lot nr.: 51
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

51 Aleza absorbanta pt transferul pacientilor UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 240 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale consumabile pentru chirurgie vasculară

Lot nr.: 53
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

53.1 Petec vascular din material ptfe (polytetrafluoro-ethylene) 3 x 3 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

53.2 Petec vascular din material ptfe (polytetrafluoro-ethylene) 3 x 6 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

53.3 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- rosu mini UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

53.4 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- rosu maxi UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

53.5 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- rosu super-maxi UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

53.6 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- albastru mini UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

53.7 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- albastru maxi UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

53.8 Snururi de silicon pentru izolarea/marcarea vaselor de sange- albastru super-maxi UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

53.9 Protectie din silicon pentru clampare atraumatica- rosu mic UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

53.10 Protectie din silicon pentru clampare atraumatica- rosu medie UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

53.11 Protectie din silicon pentru clampare atraumatica- rosu mare UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

53.12 Protectie din silicon pentru clampare atraumatica- albastru mic UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

53.13 Protectie din silicon pentru clampare atraumatica- albastru medie UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

53.14 Protectie din silicon pentru clampare atraumatica- albastru mare UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

53.15 Bulldog plastic steril de unica folosinta, curbat- mica UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

53.16 Bulldog plastic steril de unica folosinta, curbat- maxi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: Cantitate maximă AC: 100

53.17 Bulldog plastic steril de unica folosinta, drept- mica UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: Cantitate maximă AC: 100

53.18 Bulldog plastic steril de unica folosinta, drept- maxi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: Cantitate maximă AC: 100

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 275 100.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masca chirurgicala 3 pliuri cu siret

Lot nr.: 92
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35113400 Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

92 Masca chirurgicala 3 pliuri cu siret UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fibra laser reutilizabila Percub Fib 2.2 FR

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

22 Fibra laser reutilizabila Percub Fib 2.2 FR UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 8

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dulap metalic pentru medicamente și instrumente medicale 80x40x180cm

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192000 Mobilier medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

19 Dulap metalic pentru medicamente și instrumente medicale 80x40x180cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set câmp de izolare artroscopie genunchi

Lot nr.: 72
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

72 Set câmp de izolare artroscopie genunchi UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 480

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 43 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set campuri sterile pt opearatie cezariana

Lot nr.: 86
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

86 Set campuri sterile pt opearatie cezariana UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 600 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 3000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 360 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Câmp incizie Ioban

Lot nr.: 70
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

70.1 Câmp incizie Ioban 44x35 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 350 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1400

70.2 Câmp incizie Ioban 66x45 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 350 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 106 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Recoltor nesteril 120/125 ml

Lot nr.: 32
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39226220 Recipiente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

32 Recoltor nesteril 120/125 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 15000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Test simt cromatic – cutie cu 15 planse

Lot nr.: 55
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141625 Truse de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

55 Test simt cromatic – cutie cu 15 planse UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 6

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Role ambalare TYVEK pt sterilizare cu plasma, Peroxid pentru plasma

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198200 Săculeţe sau plicuri din hârtie pentru sterilizare
24315300 Peroxid de hidrogen
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

12.1 Rola TYVEK plasma 250mm x 70m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

12.2 Rola TYVEK plasma 250mm x 70m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

12.3 Rola TYVEK plasma 250mm x 70m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 8 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 80

12.4 Peroxid ST240 pentru plasma (flacon) UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 234 324.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Halat chirurgical verde reutilizabil

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33199000 Îmbrăcăminte pentru personalul medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

9.1 Halat chirurgical verde reutilizabil L UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 650 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2600

9.2 Halat chirurgical verde reutilizabil XL UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 600 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2400

9.3 Halat chirurgical verde reutilizabil XXL UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 550 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 720 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Scaun tratamente cu suport de cap

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192000 Mobilier medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

17 Scaun tratamente cu suport de cap UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 8

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 320.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Husa microscop pt microscop Leica F50

Lot nr.: 69
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

69 Husa microscop pt microscop Leica F50 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 88 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trusă prim ajutor fixă cu suport de perete

Lot nr.: 41
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141623 Truse de prim ajutor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

41 Trusă prim ajutor fixă cu suport de perete UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 30 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 90

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 27 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rola hartie termica tip eticheta pt Sanibel MLP2

Lot nr.: 44
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22993200 Hârtie sau carton termosensibile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

44 Rola hartie termica tip eticheta pt Sanibel MLP2 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 33 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 330

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Irigator craniotom

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

6 Irigator craniotom UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 265 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Campuri de operatii sterile 150x200 cm

Lot nr.: 89
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

89 Campuri de operatii sterile 150x200 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 15500

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 186 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pachete namol medical

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141119 Comprese
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1.1 Pachet namol medical 13x28 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 20

1.2 Pachet namol medical 18x28 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 20

1.3 Pachet namol medical 22x40 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 20

1.4 Pachet namol medical 30x40 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 20

1.5 Pachet namol umeri si zona cervicala UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 20

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 19 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Indicatori sterilizare

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33124131 Benzi reactive
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

11.1 Indicator chimic strip pt sterilizare cu plasma 500buc/pachet UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

11.2 Indicator bilogic pt sterilizare cu plasma 500 fiole/pachet UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 32 300.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Câmpuri de izolare verzi

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39520000 Articole textile confecţionate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

8.1 Câmp de izolare verde 200x220 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 600 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2400

8.2 Câmp de izolare verde 100x100 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1200 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4800

8.3 Câmp de izolare verde 40x40 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1200 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 672 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonde nelaton

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

27.1 Sondă nelaton CH 8 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 336 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1680

27.2 Sondă nelaton CH 10 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 336 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1680

27.3 Sondă nelaton CH 12 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 336 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1680

27.4 Sondă nelaton CH 14 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 192 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 960

27.5 Sondă nelaton CH 16 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 48 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

27.6 Sondă nelaton CH 18 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 48 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 182.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ureteroscop flexibil de unica utilizare

Lot nr.: 59
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

59 Ureteroscop flexibil de unica utilizare UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 15 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 75

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 296 218.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ace pen insulină

Lot nr.: 45
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141320 Ace medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

45.1 Ac PEN insulină 29G 0,33x12,7 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

45.2 Ac PEN insulină 30G 0,30x8 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

45.3 Ac PEN insulină 31G 0,25x6 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

45.4 Ac PEN insulină 32G 0,23x4 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Clipuri hemostatice

Lot nr.: 75
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141122 Cleme chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

75.1 Clip hemostatic HX-610-090L UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 80 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 320

75.2 Clip hemostatic HX-610-135 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 80 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 320

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 38 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Banda adeziva micropore

Lot nr.: 62
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141111 Bandaje adezive
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

62 Banda adeziva micropore UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 144 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 720

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Test Helix PCD

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198200 Săculeţe sau plicuri din hârtie pentru sterilizare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

24 Test Helix PCD UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 24 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 31 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Spatule lemn nesterile

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33124130 Accesorii de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

28 Spatule lemn nesterile UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kituri secvențiere MiARN

Lot nr.: 34
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

34.1 Kit pregătire librării pentru analiza ARN mic 24 probe UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

34.2 Kit secvențiere de nouă generație pentru platforma MiSeq din dotarea laboratorului 12 probe UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 548 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Punga pentru incalzirea plasmei

Lot nr.: 52
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

52 Punga pentru incalzirea plasmei UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 6

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 124.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonde naso-gastrice dublu lumen

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

26.1 Sondă naso-gastrică dublu lumen 10 FR UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 300

26.2 Sondă naso-gastrică dublu lumen 12 FR UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 300

26.3 Sondă naso-gastrică dublu lumen 14 FR UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 300

26.4 Sondă naso-gastrică dublu lumen 16 FR UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 300

26.5 Sondă naso-gastrică dublu lumen 18 FR UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 300

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Recipiente pentru materiale biologice

Lot nr.: 63
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39226220 Recipiente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

63.1 Recipient cu capac pentru material biologic 5 litri UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

63.2 Recipient cu capac pentru material biologic 10 litri UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 80 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

63.3 Recipient steril pt material biologic 120 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1900 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 9500

63.4 Recipient pentru probe biologice 500 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 600 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 3000

63.5 Recipient pentru probe biologice 1000 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 400 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2000

63.6 Recoltor sputa 30 ml steril UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 15000

63.7 Recipient steril pentru probe histologice 100 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 400 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 239 250.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile pentru aparatele de endoscopie Karl Storz

Lot nr.: 36
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
33141610 Pungi de recoltare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

36.1 Ac Veress 15 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 15

36.2 Garnitura valva multifunctionala 5 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 160 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 800

36.3 Valva multifunctionala pentru trocar 6 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

36.4 Garnitura valva multifunctionala 10 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 70 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 350

36.5 Valva multifunctionala pentru trocar 11 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

36.6 Teaca monopolara izolata 5 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

36.7 Teaca monopolara izolata 10 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

36.8 Maner cu conector monopolar fara blocare UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

36.9 Maner cu conector monopolar cu blocare UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 7 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 35

36.10 Cablu monopolar cu mufa Valleylab 8 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

36.11 Cablu bipolar tip Valleylab UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 9 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 45

36.12 Filtru insuflator UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 154 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 770

36.13 Tubulatura de insuflare reutilizabila UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

36.14 Tubulatura de insuflare sterila cu filtru UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

36.15 Electrod hook monopolar de disectie si coagulare UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

36.16 Canula de irigare si suctiune UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 25

36.17 Insert foarfeca de disectie curba 5 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 13 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 65

36.18 Insert foarfeca de disectie curba cu teaca 5 mm sterile UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

36.19 Insert pensa monopolara Kelly 5 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 8 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

36.20 Insert pensa de prehensiune atraumatica UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 9 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 45

36.21 Insert pensa de prehensiune curba fenestrata UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 7 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 35

36.22 Insert pensa de prehensiune dreapta fenestrata UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 11 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 55

36.23 Cablu optic laparoscop 4,8 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

36.24 Cablu optic laparoscop 3,5 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

36.25 Capac borcan de suctiune 1,5 l UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

36.26 Sac extractie 800 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 30 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 300

36.27 Sac extractie 200 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 240 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2400

36.28 Insert pentru aplicator de clipuri medium-large UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

36.29 Maner aplicator de clipuri UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 15

36.30 Filtru de evacuare fum laparoscopic UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 102 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 510

36.31 Garnitura de etansare cistoscop UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

36.32 Garnitura de etansare canal de lucru ureteroscop semirigid UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

36.33 Ansa de rezectie monopolara 26Fr de unica utilizare UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

36.34 Pensa de cistoscopie ,flexibila7Fr UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5

36.35 Cablu rezectoscop monopolar UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

36.36 Lubrifiant pentru robinet cistoscop,ureteroscop UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

36.37 Ansa de rezectie monopolara 26Fr reutilizabila UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

36.38 Ansa de rezectie longitudinala monopolara 26Fr reutilizabila UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

36.39 Ansa de coagulare monopolara bila 3mm26Fr reutilizabila UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 883 285.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Filtru antibacterian pentru spirometre

Lot nr.: 38
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

38 Filtru antibacterian pentru spirometre UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 80 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Covor decontaminare 45x90 cm

Lot nr.: 65
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42924720 Echipament de decontaminare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

65 Covor decontaminare 45x90 cm UM: set 30 folii Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 600 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 129 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set câmp chirurgical șold

Lot nr.: 73
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

73 Set câmp chirurgical șold UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 240 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 960

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 74 880.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fesi elastice

Lot nr.: 56
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141113 Bandaje
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

56.1 Fasa elastica 10m x 5 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 12500

56.2 Fasa elastica 15cm x 5m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 12500

56.3 Fasa elastica 20cm x 5m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 282 325.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Proteze vasculare biologice

Lot nr.: 54
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33184200 Proteze vasculare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

54.1 Proteza Vasculara Biologica- Bifurcata 16x8 Cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4

54.2 Proteza Vasculara Biologica- Liniara Diferite Marimi (6x6, 7x7, 8x8 cm) UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 208 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Casca textila pentru EEG

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

4.1 Cască textilă pentru EEG tip medcap UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

4.2 Adaptor pentru cască tip medcap UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Piese bucale pentru endoscopie, de unică folosință

Lot nr.: 64
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

64 Piese bucale pentru endoscopie, de unică folosință UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 100 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Detergenți pentru mașina automată de spălat instrumentar

Lot nr.: 33
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39830000 Produse de curăţat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

33.1 Detergent alcalin, bidon 5l UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 8 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

33.2 Detergent enzimatic, bidon 5l UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 140

33.3 Aditiv de clatire/uscare, bidon 5l UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 8 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 102 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masă pentru instrumentar 76x49x104cm

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192000 Mobilier medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

21 Masă pentru instrumentar 76x49x104cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Comprese din tifon nesterile

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141113 Bandaje
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

14.1 COMPRESA TIFON NEADEZIV IMPATURIT NESTERIL 10X20 cm 100 BUC/PACHET UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 7500

14.2 COMPRESA TIFON NEADEZIV IMPATURIT NESTERIL 20X40 cm 100 BUC/PACHET UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 7500

14.3 COMPRESA TIFON NEADEZIV IMPATURIT NESTERIL 7.5X7.5 cm 100 BUC/PACHET UM: pach Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 825 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Huse de pat impermeabile cu elastic 140 x 220 cm

Lot nr.: 85
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

85 Huse de pat impermeabile cu elastic 140 x 220 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2330 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 11650

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 388 178.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Injector reutilizabil, compatibil cu cartușele Blis - X1

Lot nr.: 42
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33169000 Instrumente chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

42 Injector reutilizabil, compatibil cu cartușele Blis - X1 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 31 940.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lama pentru videolaringoscop/ linscop de unică folosință

Lot nr.: 43
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

43 Lama pentru videolaringoscop/ linscop de unică folosință UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 240 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Filtru de praf incubator

Lot nr.: 60
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
42514310 Filtre de aer
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

60 Filtru de praf incubator UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 24 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 620.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit consumabile ultrapurificator de apaCamera implantabila și accesorii

Lot nr.: 67
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141200 Catetere
33141320 Ace medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

67.1 Ace pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

67.2 Ace speciale pentru camera implantabila UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

67.3 Camera implantabila UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 150 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

67.4 Set steril de conectare deconectare UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 150 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

67.5 Kit conectare / deconectare CVC UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 50 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 614 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Control pozitiv VDRL

Lot nr.: 39
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696500 Reactivi de laborator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

39 Control pozitiv VDRL UM: flac Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Plasturi pentru testare patch

Lot nr.: 48
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141625 Truse de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

48 Plasturi pentru testare patch UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 300 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 3000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 28 530.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set dispozitiv pentru hemosaza fistulei

Lot nr.: 50
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141000 Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

50 Set dispozitiv pentru hemosaza fistulei UM: set Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 100.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fluturasi perfuziue

Lot nr.: 57
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141300 Dispozitive de puncţie venoasă şi de prelevare de sânge
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

57.1 Fluturas perfuzie 19G UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

57.2 Fluturas perfuzie 20G UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

57.3 Fluturas perfuzie 21G UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 100000

57.4 Fluturas perfuzie 22G UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50000

57.5 Fluturas perfuzie 23G UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20000

57.6 Fluturas perfuzie 24G UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 15000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 107 250.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cleme ombilicale sterile UF

Lot nr.: 77
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141122 Cleme chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

77 Cleme ombilicale sterile UF UM: buc Cantitate minimă CS: 0,58 Cantitate maximă CS: 1500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 6000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tifon medical 90cmx100m

Lot nr.: 91
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141114 Tifon medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

91 Tifon medical 90cmx100m UM: ml Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 40000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 160000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 432 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cutii instrumentar cu silicon

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33169000 Instrumente chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

16 Cutii instrumentar cu silicon UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 8 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 32

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 19 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Masă instrumentar medical cu roți cu frână 40x75x85 cm

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33192000 Mobilier medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

20 Masă instrumentar medical cu roți cu frână 40x75x85 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 360.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Canulă de hidrodisecție 27g x 7/8 0,4x22mm

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

23 Canulă de hidrodisecție 27g x 7/8 0,4x22mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set câmp chirurgical extremități

Lot nr.: 71
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

71.1 Set câmp chirurgical extremități - membre superioare UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 360 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1440

71.2 Set câmp chirurgical extremități - membre inferioare UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 360 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1440

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 227 520.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Camp chirurgical bistratificat 75x 90 cu orificiu de 6 cm

Lot nr.: 82
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

82 Camp chirurgical bistratificat 75x 90 cu orificiu de 6 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 50 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 610.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile pentru testare cutanata Prick

Lot nr.: 47
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141625 Truse de diagnosticare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

47.1 Lantete testare cutanată Prick Stallerpoint UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 400 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4000

47.2 Extracte alergenice pentru testare cutanata Prick (kit de 8 flacoane) UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 48 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Burete hemostatic (Gelaspon) 6x2x07 cm

Lot nr.: 58
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

58 Burete hemostatic (Gelaspon) 6x2x07 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 50 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 500

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tavă inox pentru instrumente

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33169000 Instrumente chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

18 Tavă inox pentru instrumente UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Acid citric

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24960000 Diferite produse chimice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

30 Acid citric UM: kg Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 40 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Clipuri titan medium-large

Lot nr.: 76
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141122 Cleme chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

76 Clipuri titan medium-large UM: cut Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 29 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 116

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 34 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Halat chirurgical standard steril

Lot nr.: 78
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

78.1 Halat chirurgical standard steril L UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 5000

78.2 Halat chirurgical standard steril XL UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10000

78.3 Halat chirurgical standard steril XXL UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 375 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Kit consumabile ultrapurificator de apa

Lot nr.: 66
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

66 Kit consumabile ultrapurificator de apa UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 3

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 654.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Plase din poliester monofilament utilizate în corectarea herniilor

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33184100 Implanturi chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

10.1 Plasă din poliester monofilament utilizată în corectarea herniilor ombilicale, diametru 12 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 24 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

10.2 Plasă din poliester monofilament utilizată în corectarea herniilor ombilicale, diametru 15 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 48 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

10.3 Plasă semiabsorbabilă din poliester monofilament utilizată în tratamentul chir. Al herniilor inghinale 15x15 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 24 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

10.4 Dispozitiv de fxare a plaselor de hernie cu capse resorbabile UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 90 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 450

10.5 Plasă semiabsorbabilă din poliester monofilament utilizată în tratamentul chir. Al herniilor inghinale 15x9 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 24 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 120

10.6 Plasă din poliester monofilament utilizată în corectarea herniilor ventrale preperitoneal 25x20 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 48 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

10.7 Implant utilizat în tratamentul chirurgical laparoscopic al herniei inghinale 15x10 cm L/R UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 300

10.8 Plasa chirurgicala din polipropilena monofilament 6x12 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 350 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1750

10.9 Plasa chirurgicala din polipropilena monofilament 10x10 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 600 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 3000

10.10 Plasa chirurgicala din polipropilena monofilament 15x15 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 300

10.11 Plasa chirurgicala din polipropilena monofilament 30x30 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

10.12 PLASA CHIRURGICALA MONO STRAT DIN eptfe 26x36 CM UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

10.13 Kit adeziv tisular laparoscopie 1ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

10.14 Plasa pentru herniile ombilicale si de trocar cu plasare intra abdominala cu bariera de hidrogel UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 60

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 018 700.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sare tablete

Lot nr.: 31
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15872400 Sare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

31 Sare tablete UM: kg Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4000 Cantitate minimă AC: Cantitate maximă AC: 20000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 37 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile pentru aparat EMG

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

3.1 Pasta adeziv/conductiva UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 15

3.2 Gel pentru aplicare electrozi ECG, EMG UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 15

3.3 Banda adeziva transpore UM: rola Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 12 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 60

3.4 Electrod ac concentric unica utilizare 37x0,45 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 30 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 150

3.5 Electrod ac concentric unica utilizare 50x0,45 mm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 636.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trusă nefrostomie percutanată

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141240 Accesorii pentru cateter
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

15.1 Trusă nefrostomie percutanată CH8 UM: Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 36 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 144

15.2 Trusă nefrostomie percutanată CH10 UM: Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

15.3 Trusă nefrostomie percutanată CH12 UM: Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 60 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 102 960.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cearceaf pat UF 90x220 cm

Lot nr.: 87
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

87 Cearceaf pat UF 90x220 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5360 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 26800

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 321 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Leucoplast matase (5cm x 9m)

Lot nr.: 37
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141111 Bandaje adezive
33141610 Pungi de recoltare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

37 Leucoplast matase (5cm x 9m) UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 269 700.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Barbotor reutilizabil autoclavabil

Lot nr.: 35
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33157000 Oxigenoterapie şi asistenţă respiratorie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

35 Barbotor reutilizabil autoclavabil UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 80 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Campuri de operatie simple 75x90

Lot nr.: 90
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

90 Campuri de operatie simple 75x90 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 6200 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 31000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 124 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Camp chirurgical bistratificat steril 100x150 cm

Lot nr.: 83
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

83 Camp chirurgical bistratificat steril 100x150 cm UM: buc Cantitate minimă CS: Cantitate maximă CS: 2650 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 13250

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 119 250.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Recipient urina 60 ml steril

Lot nr.: 29
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39226220 Recipiente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

29 Recipient urina 60 ml steril UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 40000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 144 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set pentru anestezie epidurala 18g

Lot nr.: 79
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33171300 Kituri sau truse peridurale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

79 Set pentru anestezie epidurala 18g UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 32 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ceara de os

Lot nr.: 80
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03142400 Ceară
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

80 Ceara de os UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 150 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Seringă din sticlă tip Guyon 100 ml

Lot nr.: 46
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

46 Seringă din sticlă tip Guyon 100 ml UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 30

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 529.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set pentru izolare verticală

Lot nr.: 74
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

74 Set pentru izolare verticală UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 40 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 160

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fir ghid Tiger

Lot nr.: 93
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

93 Fir ghid Tiger UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 80

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 680.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fașă tifon

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141113 Bandaje
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

13.1 FAȘĂ TIFON 5 cm X 10 m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50000

13.2 FAȘĂ TIFON 10 cm X 10 m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 40000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200000

13.3 FAȘĂ TIFON 15 cm X 10 m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 10000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 50000

13.4 FAȘĂ TIFON 20 cm X 10 m UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 30000 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 150000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 962 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile pentru aparatul de cistomanometrie

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

7.1 Cateter rectal 4,5 CH compatibil cu sistemul Urodinamic Jive UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

7.2 Cateter cu 3 lumeni compatibil cu sistemul Urodinamic Jive UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

7.3 Tubulatură pentru pompă compatibil cu sistemul Urodinamic Jive UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

7.4 Set extensie tubulatură compatibil cu sistemul Urodinamic Jive UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

7.5 Senzor de presiune compatibil cu sistemul Urodinamic Jive UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

7.6 Adaptor Y pentru profilometrie compatibil cu sistemul Urodinamic Jive UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

7.7 Electrozi EMG compatibili cu sistemul Urodinamic Jive UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 100 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 97 332.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile electrochirurgie

Lot nr.: 94
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33169000 Instrumente chirurgicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

94.1 Pensa tip pistol 37 cm, 5 mm, varf curbat UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 112 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 320

94.2 Pensa tip pistol 37 cm, 5 mm, varf bont UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 7 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 20

94.3 Pensa tip pistol 18 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 84 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

94.4 Pensa tip foarfeca UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 3,5 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 10

94.5 Creion monopolar UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 84 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 240

94.6 Electrod tip Hook reutilizabil UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4

94.7 Varf monopolar tip lama UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 70 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 200

94.8 Varf monopolar tip ac UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 210 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

94.9 Extensie electrod UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 210 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

94.10 Endoclose UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 200 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 576

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 587 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonde Faucher

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

25.1 Sondă Faucher CH 6 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

25.2 Sondă Faucher CH 8 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

25.3 Sondă Faucher CH 10 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

25.4 Sondă Faucher CH 12 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

25.5 Sondă Faucher CH 14 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 360 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1800

25.6 Sondă Faucher CH 16 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 600 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 3000

25.7 Sondă Faucher CH 18 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 600 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 3000

25.8 Sondă Faucher CH 20 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 600 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 3000

25.9 Sondă Faucher CH 22 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 360 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 1800

25.10 Sondă Faucher CH 24 UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 120 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 600

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 156 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set câmp chirurgical universal

Lot nr.: 84
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

84 Set câmp chirurgical universal UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 5240 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 26200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 882 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Campuri chirurgicale dublu stratificate

Lot nr.: 81
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33198000 Articole din hârtie pentru spitale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

81.1 Camp dublu stratificat din material absorbant si impermeabil uf 70x90 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 1200 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 4800

81.2 Camp dublu stratificat din material absorbant si impermeabil uf 120x90 cm UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 4500 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 18000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 218 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dispozitive pentru imobilizare pacient, cu închidere magnetică

Lot nr.: 40
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

40.1 Centură fixare abdominală, cu închidere magnetică UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

40.2 Centură imobilizare umeri, cu închidere magnetică UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 20 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 40

40.3 Dispozitiv imobilizare brațe, cu închidere megnetică UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 35 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 70

40.4 Dispozitiv imobilizare picioare, cu închidere megnetică UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 35 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 70

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 172 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Electrozi pentru aparate de electroterapie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31711140 Electrozi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

2.1 Set electrozi de cauciuc carbon 6c8 cm si cablu de silicon cu mufa pt aparatul de electroterapie Combi 4000 Gymna UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 10

2.2 Electrozi de cauciuc carbon 70x50mm, fără cablu UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 2 Cantitate minimă AC 1 Cantitate maximă AC 10

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Bandaj Triunghiular

Lot nr.: 49
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141113 Bandaje
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Miercurea Ciuc, str. Nicolae Balcescu, nr. 1

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

49 Bandaj Triunghiular UM: buc Cantitate minimă CS: 1 Cantitate maximă CS: 240 Cantitate minimă AC: 1 Cantitate maximă AC: 2400

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cu privire la Situația personală, candidatului/ofertantului: va prezenta

- Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa DUAE în vederea demonstrării neîncadrării în art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016.

- Încadrarea in situația prevăzută la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica.

Operatorul economic (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzătoare in formularul DUAE, cu informații aferente situației lor, din documentația de atribuire.

Se vor depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător dacă este cazul, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Konrád Judith Manager Benedek Katalin Asistent medical principal

László Botond Director financiar-contabil Szentes Mónika Asistent medical principal

Szekeres Ildikó Director de îngrijiri Iuga Claudia Asistent medical principal

Stekbauer Zsombor Norbert Director administrativ Péter Anna-Mária Asistent medical principal

Császár Erika Șef serviciu aprovizionare Almășan Claudia-Corina Asistent medical principal

Somodi Kinga Șef serviciu achiziții publice contractare Incze Zsolt Referent de specialitate

Incze László Referent de specialitate Molnár Szabolcs Medic Șef laborator

Molnár Ildikó Referent de Specialitate Suciu Claudia-Maria Asistent medical principal

Katona János Referent de specialitate Cilip Magdolna Asistent medical principal

Ács Kinga- Anna Consilier juridic Márk Katalin Asistent medical principal

Gőrbe-Aczél Andrea Consilier Juridic Ferencz Ildikó Asistent medical principal

Gálfi Terézia Economist - CFP Amza Éva Asistent medical principal

Tamás Márta Asistent medical principal János Katalin Asistent medical principal

Nagy Éva Mária Asistent medical principal Siklodi Ildikó-Brigita Economist - CFP

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE, numai de ofertanții CLASAȚI PE PRIMELE 5 (cinci) LOCURI la finalizarea evaluării etapei intermediare a ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Pentru persoane juridice/fizice romane:

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitățile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);

- CAZIER JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA în prevederile Art. 59 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare in formularul DUAE din documentația de atribuire. Încadrarea în situația prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica. Această declarație trebuie prezentată de toți participanții la procedură la solicitarea autorității contractante după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196. alin(2)din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice.

Persoane juridice/fizice străine:

Documente edificatoare, eliberate de autorități competente din tara in care aceștia sunt rezidenți, prin care sa dovedească lipsa obligațiilor restante la momentul prezentării acestora, obligații referitoare la plata a impozitelor către bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislația din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogări prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

După caz, alte documente edificatoare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:

DUAE va fi configurat direct în SEAP la definirea documentației de atribuire de către autoritatea contractantă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare.

Cu privire la Capacitatea de exercitare a activității profesionale: va prezenta

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele cinci locuri în clasamentul intermediara întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informațiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTĂRII ACESTUIA.

Cerința se aplica inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Persoanele juridice / fizice străine, în calitate de ofertanți, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

Persoanele juridice / fizice străine, în calitate de ofertanți, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

2. Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății conf. art. 926 si 927 din Legea nr. 95/2006-Titlul XIX dispozitive medicale - modificata si actualizata privind reforma in domeniul sănătății sau documente din care rezulta înregistrarea operatorului economic la Ministerul Sănătății.

Completare DUAE de către toți operatorii economici, urmând ca documentul justificativ, respectiv avizul emis de MS sau pentru ofertanții străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate numai de ofertanții clasați pe primele 5 locuri după aplicarea criteriului de atribuire, pana la încheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice. Documentele se vor semna cu semnătura electronica extinsa si se vor posta in SEAP

Persoanele juridice / fizice străine, în calitate de ofertanți, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

Pentru loturile 38 și 39 nu se solicită prezentarea Avizului de funcționare emis de Ministerul Sănătății.

În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, urmând să fie prezentat la solicitarea autorității contractante doar de la ofertanții clasați pe primele cinci locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/07/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/11/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/07/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale se va realiza prin reofertare. Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Prețul reofertat nu poate fi îmbunătățit decât până la nivelul prețului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita reofertarea prețurilor, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului al cărei nouă propunere financiară, are prețul cel mai scăzut. În cazul reofertării, prețul unitare poate fi ofertat numai cu două zecimale. În cazul în care după reofertare pentru ofertele clasate pe primul loc prețurile unitare sunt iarăși egale, autoritatea contractantă va respinge ofertele respective, ca inacceptabile, devenind astfel câștigătoare oferta clasată pe următorul loc, sau în cazul în care nu există altă ofertă admisibilă va anula lotul respectiv.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) .

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

4. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/06/2022