Supplies - 343447-2022

27/06/2022    S121

Poland-Krakow: Medical equipments

2022/S 121-343447

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Postal address: ul. Strzelecka 2
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-503
Country: Poland
E-mail: zp@dzieciecyszpital.pl
Telephone: +49 126198668
Fax: +49 126198668
Internet address(es):
Main address: https://www.dzieciecyszpital.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego

Reference number: DZP.271-19/22
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 13 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w: Załączniku nr 2A-2M do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 4 do SWZ: Wzór umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123200 Electrocardiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2A, pakiet nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w zakresie Pakietu nr 1 realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 1 nie później niż do dnia 31.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 400,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2B, pakiet nr 2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w zakresie Pakietu nr 2 realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 2 jednak nie później niż do dnia 31.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 4 600,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33161000 Electrosurgical unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2C, pakiet nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w zakresie Pakietu nr 3 realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 3 nie później niż do dnia 31.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 100,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2D, pakiet nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w zakresie Pakietu nr 4 realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 4 nie później niż do dnia 31.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 2 600,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33171100 Instruments for anaesthesia
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2E, pakiet nr 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w zakresie Pakietu nr 5 realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 5 nie później niż do dnia 31.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 30,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172100 Anaesthesia devices
33172000 Anaesthesia and resuscitation devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2F, pakiet nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w zakresie Pakietu nr 6 realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 6 nie później niż do dnia 31.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 3 000,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124120 Diagnostic ultrasound devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2G, pakiet nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w zakresie Pakietu nr 7 realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 7 nie później niż do dnia 31.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 1 600,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2H, pakiet nr 8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w zakresie Pakietu nr 8 realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 8 nie później niż do dnia 31.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 400,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2I, pakiet nr 9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w zakresie Pakietu nr 9 realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 9 nie później niż do dnia 31.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 200,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172100 Anaesthesia devices
33172000 Anaesthesia and resuscitation devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2J, pakiet nr 10 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w zakresie Pakietu nr 10 realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 10 nie później niż do dnia 31.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 2 600,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 11

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124120 Diagnostic ultrasound devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2K, pakiet nr 11 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w zakresie Pakietu nr 11 realizowane jest w ramach projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne Zdrowotne w Regionie.

II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 11 nie później niż do dnia 31.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 1 600,00 zł.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 12

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000 Patient-monitoring system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2L, pakiet nr 12 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 12 nie później niż do dnia 20.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 400,00 zł.

3. Zamówienie w zakresie Pakietu nr 12 realizowane jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 13

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123210 Cardiac-monitoring devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego tj: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przy ul.Strzeleckiej 2 w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa sprzętu medycznego szczegółowo opisanego w załączniku nr 2M, pakiet nr 13 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 13 nie później niż do dnia 20.10.2022r.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 1 500,00 zł.

3. Zamówienie w zakresie Pakietu nr 13 realizowane jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

c.d. sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ (aktualnych na dzień ich złożenia):

1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

1.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4) Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

1.3. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego Działu SWZ),

1.4. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1.4.1. art. 108 ust. 1 pkt 3) Pzp,

1.4.2. art. 108 ust. 1 pkt 4) Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

1.4.3. art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

1.4.4. art. 108 ust. 1 pkt 6) Pzp,

wzór oświadczenia będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Działu SWZ.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 1.1 i 1.2. powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie podstawy wykluczenia, o którym mowa w pkt. 1.1. i 1.2. powyżej (dokument ten winien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem).

2.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 Działu VII SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy (dokument ten winien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

cd. z sekcji III.1.1.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1.1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, tel. 12/619-86-01, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl

1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1.2.1. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@mcrd.pl ,

1.2.2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

1.5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.

1.6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

1.7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy/ Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

1.8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

1.9. Osoba udostępniająca dane posiada:

1.9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

1.9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników),

1.9.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

1.9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

1.10. Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:

1.10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

1.10.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

1.10.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1.11. Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot na zasoby którego powołuje się wykonawca składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 1 do SWZ)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

cd. z sekcji III.1.2.

Zamawiający na podstawie art. 257 PZP przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/07/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/07/2022
Local time: 10:00
Place:

Ofertę należy złożyć przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie wskazanym w Dziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego Działu SWZ, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ), zgodnie z poniższymi zasadami:

1.1.1. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument w postaci elektronicznej. Przy wypełnianiu JEDZ wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD (JEDZ/ESPD) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu w postaci elektronicznej, w szczególności w jednym z formatów przewidzianych w Dziale VIII SWZ.

1.1.1.1. Wykonawcy, korzystając z serwisu eESPD, zobowiązani są wypełnić utworzoną przez Zamawiającego, poprzez serwis eESPD elektroniczną wersję formularz JEDZ (plik xml. stanowi załącznik nr 3 do SWZ).

1.1.1.2. Serwis eESPD został udostępniony przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/.

1.1.1.3. Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/53468/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.pdf.

1.1.2. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu JEDZ w postaci elektronicznej, wykonawca podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.1.3. Składając JEDZ, wykonawcy zobowiązani są wypełnić:

1.1.3.1. Część II: Informacje dotyczące wykonawcy:

1.1.3.1.1. sekcję A: Informacje na temat wykonawcy (z wyłączeniem punktu dotyczącego zamówienia zastrzeżonego)

1.1.3.1.2. sekcję B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

1.1.3.1.3. sekcję D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

1.1.3.2. Część III: Podstawy wykluczenia:

1.1.3.2.1. sekcję A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

1.1.3.2.2. sekcję B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

1.1.3.2.3. sekcję C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi, ograniczając się w ramach sekcji C do oświadczeń, w zakresie wskazanym poniżej:

1.1.3.2.3.1. „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska”

1.1.3.2.3.2. „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego”

1.1.3.2.3.3. „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy”

1.1.3.2.3.4. „porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji”

1.1.3.2.3.5. „bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia”

1.1.3.2.4. sekcję D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym (w tym również uwzględnia przesłanki wykluczenia, zawarte w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835).

1.1.3.3. Część VI: Oświadczenia końcowe (należy wskazać datę, miejsce).

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Działu SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

c.d. w Sekcji III.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX Pzp. 2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie przysługuje na: 4.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 8 i 9 niniejszego działu SWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 12. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/06/2022