Supplies - 343611-2022

27/06/2022    S121

Netherlands-Leiden: Disposable gloves

2022/S 121-343611

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Leids Universitair Medisch Centrum
National registration number: 27366422
Postal address: Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
Town: Leiden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2333 ZA
Country: Netherlands
Contact person: Chantal van Es
E-mail: C.J.C.van_Es@lumc.nl
Telephone: +31 0611071608
Internet address(es):
Main address: http://www.lumc.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=202943
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=202943
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Niet-steriele Onderzoekshandschoenen

Reference number: M-EU-22-05
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dit betreft de Europese niet-openbare aanbesteding van het LUMC voor het sluiten van een Overeenkomst met twee Opdrachtnemers voor Niet-steriele Onderzoekshandschoenen van het materiaal nitril. 

De aanbesteding geschiedt volgens de niet-openbare procedure (de niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een Selectie- en een Gunningsfase) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2014/25/EU.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

Levering van niet-steriele onderzoekshandschoenen van het materiaal nitril.

Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht en het gevraagde assortiment kunt u de aanbestedingsdocumenten raadplegen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

twee maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Selectiecriterium 1. Kerncompetentie

Selectiecriterium 2. Beroep- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Selectiecriterium 3. Kwaliteitsmanagementsystemen

Selectiecriterium 4. Milieu- en energiemanagementsysteem

Selectiecriterium 5. Supply chain

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gegadigden, waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan, dienen te zijn ingeschreven in het nationale handelsregister.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 066-173553
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/07/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 18/08/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/06/2022