Roboty budowlane - 343664-2019

TITytułPolska-Poznań: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
NDNumer publikacji ogłoszenia343664-2019
PDData publikacji23/07/2019
OJNumer wydania Dz.U. S140
TWMiejscowość nabywcyPOZNAŃ
AUNazwa urzędowa nabywcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany18/07/2019
DTTermin składania ofert05/08/2019
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45233100 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
34992100 - Podświetlane znaki drogowe
34992200 - Znaki drogowe
45232452 - Roboty odwadniające
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL41
IAAdres internetowy (URL)www.gddkia.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE