Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 343686-2020

22/07/2020    S140

Spanja-Bilbao: Preparazzjoni u Implimentazzjoni tal-Istħarriġ dwar l-Esponiment tal-Ħaddiema dwar il-Fatturi tar-Riskju ta' Kanċer fl-Ewropa (WES - Worker's Exposure Survey)

2020/S 140-343686

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol
Indirizz postali: 12 Santiago de Compostela, Edificio Miribilla, 5th Floor
Belt: Bilbao
Kodiċi NUTS: ES213 Bizkaia
Kodiċi postali: E-48003
Pajjiż: Spanja
Posta elettronika: Procurement-PRU@osha.europa.eu
Telefown: +34 944358400
Faks: +34 944358401
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://osha.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6837
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Preparazzjoni u Implimentazzjoni tal-Istħarriġ dwar l-Esponiment tal-Ħaddiema dwar il-Fatturi tar-Riskju ta' Kanċer fl-Ewropa (WES - Worker's Exposure Survey)

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan huwa li jitwettaq Stħarriġ dwar l-esponiment tal-ħaddiema dwar fatturi tar-riskju ta' kanċer fl-Ewropa (WES) f'għażla rappreżentattiva ta' pajjiżi Ewropej (il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Irlanda u Spanja). Ix-xogħlijiet se jinkludu l-adattament u t-traduzzjoni tal-kwestjonarju OccIDEAS (u materjali tax-xogħol fuq il-post), preparazzjoni u implimentazzjoni tal-ġbir tad-dejta f'sitt pajjiżi tal-UE u provvista ta' dejta li tippermetti l-valutazzjoni sussegwenti ta' esponiment għall-fatturi tar-riskju ta' kanċer bl-użu ta' għodda ta' valutazzjoni tal-esponiment.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan huwa li jitwettaq Stħarriġ dwar l-esponiment tal-ħaddiema dwar fatturi tar-riskju ta' kanċer fl-Ewropa (WES) f'għażla rappreżentattiva ta' pajjiżi Ewropej (il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Irlanda u Spanja). Ix-xogħlijiet se jinkludu l-adattament u t-traduzzjoni tal-kwestjonarju OccIDEAS (u materjali tax-xogħol fuq il-post), preparazzjoni u implimentazzjoni tal-ġbir tad-dejta f'sitt pajjiżi tal-UE u provvista ta' dejta li tippermetti l-valutazzjoni sussegwenti ta' esponiment għall-fatturi tar-riskju ta' kanċer bl-użu ta' għodda ta' valutazzjoni tal-esponiment.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Tiġdida waħda għal perijodu ta' 12-il xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 16/10/2020
Ħin lokali: 13:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 19/10/2020
Ħin lokali: 11:00

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://ec.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
15/07/2020