Supplies - 344006-2022

27/06/2022    S121

Sverige-Malmö: Basiska oorganiska och organiska kemikalier

2022/S 121-344006

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Malmö stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1124
Postadress: i.u
Ort: MALMÖ
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 205 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Amy Johnson
E-post: anders.olausson@malmo.se
Telefon: +46 733906710
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.malmo.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undervisningsmaterial i NO ämnen

Referensnummer: STK-2021-249
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
24300000 Basiska oorganiska och organiska kemikalier
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av och undervisningsmaterial, i NO ämnen kemi,biologi, fysik, och kemikalier. Ej läromedel.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24315000 Oorganiska kemikalier
24960000 Olika slag av kemiska produkter
31440000 Batterier
33191110 Autoklaver
38437000 Pipetter för laboratorier och tillbehör
38510000 Mikroskop
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Malmö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av och undervisningsmaterial, i NO ämnen kemi,biologi, fysik, och kemikalier. Ej läromedel.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 248-655861
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sagitta Pedagog Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556472-6189
Postadress: Förrådsgatan 33 A
Ort: MARIESTAD
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 54235
Land: Sverige
E-post: sagitta@sagitta.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hands-On Science AB
Nationellt registreringsnummer: 556744-5118
Postadress: Gårdsfogdevägen 18 A
Ort: BROMMA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 16867
Land: Sverige
E-post: anbud@hos.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/06/2022