S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Roba - 344148-2019

TINazivHrvatska-Zagreb: Gume za teška i laka vozila
NDBroj dokumenta344148-2019
PDDatum objave23/07/2019
OJBroj izdanja140
TWMjestoZAGREB
AUNaziv naručiteljaHrvatske autoceste d.o.o. (57500462912)
OLIzvorni jezikHR
HDRubrikaRoba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja6 - Osoba javnog prava
HAEU Institution-
DSDokument je poslan18/07/2019
DTRok20/08/2019
NCUgovor2 - Roba
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a34350000 - Gume za teška i laka vozila
RCNUTS kodHR
IAInternetska adresa (URL)www.hac.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU