Services - 34420-2022

21/01/2022    S15

Slovenija-Domžale: Storitve vzdrževanja parkov

2022/S 015-034420

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA DOMŽALE
Nacionalna identifikacijska številka: 5880513000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 69
Kraj: Domžale
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1230
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Aljoša Repanšek
E-naslov: aljosa.repansek@domzale.si
Telefon: +386 17242022
Telefaks: +386 17214005
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domzale.si/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432053/2._RD_-_Vzdrzevanje_zelenic_2022-2024.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10137
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC V KRIŽIŠČIH IN MESTNIH PARKIH V OBČINI DOMŽALE V LETIH 2022 - 2024

Referenčna številka dokumenta: JN-10137
II.1.2)Glavna koda CPV
77313000 Storitve vzdrževanja parkov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Sklepa se okvirni sporazum za obdobje štiriindvajset (24) mesecev z najugodnejšim ponudnikom za »VZDRŽEVANJE ZELENIC V KRIŽIŠČIH IN MESTNIH PARKIH V OBČINI DOMŽALE V LETIH 2022 - 2024«.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
77313000 Storitve vzdrževanja parkov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

VZDRŽEVANJE ZELENIC V KRIŽIŠČIH IN MESTNIH PARKIH V OBČINI DOMŽALE V LETIH 2022 - 2024.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Vse je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Vse je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Vse je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/02/2022
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/08/2022
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 28/02/2022
Lokalni čas: 13:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.02.2022 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: OBČINA DOMŽALE
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 69
Kraj: Domžale
Poštna številka: 1230
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/01/2022