Supplies - 344226-2020

Submission deadline has been amended by:  377066-2020
22/07/2020    S140

Poland-Zielona Góra: Medical equipments

2020/S 140-344226

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
National registration number: 970773231
Postal address: ul. Zyty 26
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 65-046
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Nawrocka
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl
Telephone: +48 683296214
Fax: +48 683255808

Internet address(es):

Main address: www.bip.szpital.zgo.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.szpital.zgora.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup pierwszego wyposażenia – aparatura medyczna w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Reference number: TZ.372.40.2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej:

Zadanie nr 1:

— system monitoringu pacjenta na 3 stanowiska – 1 szt.,

— system monitoringu pacjenta na 6 stanowisk – 1 szt.

Zadanie nr 2:

— respirator transportowy z wyposażeniem – 2 szt.

Zadanie nr 3:

— stół operacyjny z wyposażeniem – 6 szt.

Zadanie nr 4:

— aparat do znieczulania dla niemowląt, dzieci i dorosłych – 3 szt.,

— aparat do znieczulania dla dzieci i dorosłych – 3 szt.

Zadanie nr 5:

— system pomp Infuzyjnych – 9 szt.

Zadanie 6:

— łóżko do intensywnej opieki – 6 szt.

Zadanie 7:

— respirator dla dorosłych i dzieci z wyposażeniem – 4 szt.,

— respirator noworodkowy z funkcją oscylacji HFO – 4 szt.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załącznikach 2-8 do SIWZ

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 7
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 7
II.2)Description
II.2.1)Title:

System monitoringu pacjenta

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000 Patient-monitoring system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

System monitoringu pacjenta na 3 stanowiska – 1 szt.

System monitoringu pacjenta na 6 stanowisk – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 26/02/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00 z 28.12.2016

II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7 500,00 PLN. Szczegółowy opis formy i sposobu wnoszenia wadium Zamawiający zawarł w treści rozdziału XIX SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Respiratory transportowe z wyposażeniem

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Respirator transportowy z wyposażeniem – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 26/02/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00 z 28.12.2016

II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 PLN. Szczegółowy opis formy i sposobu wnoszenia wadium Zamawiający zawarł w treści rozdziału XIX SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Stoły operacyjne z wyposażeniem

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192230 Operating tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Stół operacyjny z wyposażeniem – 6 szt..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 26/02/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00 z 28.12.2016

II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 23 000,00 PLN. Szczegółowy opis formy i sposobu wnoszenia wadium Zamawiający zawarł w treści rozdziału XIX SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat do znieczulania

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172100 Anaesthesia devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Aparat do znieczulania dla niemowląt, dzieci i dorosłych – 3 szt.

Aparat do znieczulania dla dzieci i dorosłych – 3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 26/02/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00 z 28.12.2016

II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25 000,00 PLN. Szczegółowy opis formy i sposobu wnoszenia wadium Zamawiający zawarł w treści rozdziału XIX SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

System pomp infuzyjnych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

System pomp infuzyjnych – 9 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 26/02/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00 z 28.12.2016

II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 500,00 PLN. Szczegółowy opis formy i sposobu wnoszenia wadium Zamawiający zawarł w treści rozdziału XIX SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżka do intensywnej opieki

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Łóżko do intensywnej opieki – 6 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 26/02/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00 z 28.12.2016

II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 500,00 PLN. Szczegółowy opis formy i sposobu wnoszenia wadium Zamawiający zawarł w treści rozdziału XIX SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Respiratory

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Respirator dla dorosłych i dzieci z wyposażeniem – 4 szt.

Respirator noworodkowy z funkcją oscylacji HFO – 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 26/02/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00 z 28.12.2016

II.2.14)Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000,00 PLN. Szczegółowy opis formy i sposobu wnoszenia wadium Zamawiający zawarł w treści rozdziału XIX SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawierają załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 10). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp (art. 144 ust. 1 pkt 2–6) oraz w przypadkach przewidzianych w umowie.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/08/2020
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 115 (budynek administracji) w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

I.Do oferty należy dołączyć:

— jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej,

— pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy(-ów) ubiegającego(-ych) się o udzielenie zamówienia publicznego,

— dowód wniesienia wadium:

a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium;

b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu:

— zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, o ile Wykonawca korzysta z sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

II. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę(-ów) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę(-ów) w przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4

ustawy.

III. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,

tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IV. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Ciąg dalszy w pkt VI.3)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/07/2020