Tjänster - 344239-2022

27/06/2022    S121

Sverige-Tumba: Datortjänster

2022/S 121-344239

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Botkyrka kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2882
Postadress: Botkyrka kommun Munkhättevägen 45
Ort: Tumba
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 147 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Alexander Demirci
E-post: alexander.demirci@botkyrka.se
Telefon: +46 725966623
Internetadress(er):
Allmän adress: www.botkyrka.se
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Datorer, Telefoner, tillbehör och klienter/it baserad utrustning

Referensnummer: KS/2022:00065
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72500000 Datortjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar alla typer av Klienter/IT-baserad arbetsplats-utrustning så som; datorer, pekplattor och telefoner. Även rådgivning och tillbehör samt hantering av service, försäkring och garanti inom området ingår. Leverans av produkter, service och support.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 180 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30213100 Bärbara datorer
30213300 Stationär dator
30213500 Handdatorer
30230000 Datorrelaterad utrustning
30237200 Datortillbehör
32250000 Mobiltelefoner
50300000 Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning
51600000 Installation av datorer och kontorsutrustning
72500000 Datortjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar alla typer av Klienter/IT-baserad arbetsplats-utrustning så som; datorer, pekplattor och telefoner. Även rådgivning och tillbehör samt hantering av service, försäkring och garanti inom området ingår. Leverans av produkter, service och support.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
22/06/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/06/2022