Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 344468-2022

27/06/2022    S121

Finnland-Vantaa: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 121-344468

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristö, Kiinteistöt ja tilat/ Toimitilajohtaminen, Hankevalmistelu
Nationale Identifikationsnummer: 0124610-9
Postanschrift: Asematie 10A
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 01300
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Jussi Hyvärilä
E-Mail: jussi.hyvarila@vantaa.fi
Telefon: +358 406211482
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.vantaa.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=404108&tpk=d8ae6907-9598-4da5-8677-d23aeaeaf43c
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=404108&tpk=d8ae6907-9598-4da5-8677-d23aeaeaf43c
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kanniston koulun laajennus ja tilamuutokset, pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta

Referenznummer der Bekanntmachung: VD/2928/02.08.00.00/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kilpailutus koskee pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankintaa sisältäen lisäksi piha-, sisustus-, käsityö- (kovat materiaalit), ammattikeittiö-, akustinen- ja paloturvallisuussuunnittelun jäljempänä tarjouspyynnössä ja liitteissä tarkemmin määritetyllä tavalla.

Suunnittelun kohteena on:

Kanniston koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi vastaamaan Kivistön alueen perusopetusikäisten lasten määrän kasvuun.

Kanniston koulun ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2011 valmistui alakoulu (1.–6. luokat) ja laajennus yhtenäiskouluksi (7.–9. luokat) suunnitellaan tarveselvityksen pohjalta (liite).

Koulun laajennus mitoitetaan n. 580 oppilaalle sisältäen kaksi erityisen tuen ryhmää (vammaisopetus). Lisäksi nykyiset nuoristoimen tilat muutetaan perusopetuksen käyttöön. Koulun kokonaisoppilaspaikkamäärä on laajennuksen valmistuttua noin 1070 oppilasta.

Olemassa olevaan koulurakennukseen kohdistuu tilamuutostöitä koulun laajentamisen yhteydessä, koska ensimmäisessä vaiheessa rakennetut koulutilat eivät kaikilta osin mahdollista uuden oppimisen tavoitteiden toteutumista, eivätkä pysty vastaamaan sellaisinaan koulun kasvavaan oppilasmäärään.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Hauptort der Ausführung:

Rakennushankkeen toteutuspaikka on Vantaan kaupunki.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vantaan kaupungin Kaupunkiympäristö pyytää tarjoustanne koulurakennuksen laajennuksen ja tilamuutosten pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sisältäen lisäksi piha-, sisustus-, käsityö- (kovat materiaalit), ammattikeittiö-, akustinen- ja paloturvallisuussuunnittelun.

Pääsuunnittelija kokoaa ja nimeää hankkeeseen em. ammattitaitoisen suunnitteluryhmän johon kuuluvat vastuulliset suunnittelijat varahenkilöineen.

Tarjoajan oma erityissuunnitteluosaaminen sekä tarjojan käyttämät alikonsultit hyväksytetään tilaajalla.

Urakoitsija kilpailuttaa erikseen;

- rakenne- ja pohjarakennesuunnittelijan,

- ­LVIA-suunnittelijan sisältäen hiilijalanjäljen laskennan, sekä sprinkler-suunnittelijan

- sähkösuunnittelijan,

- tietomallikoordinaattorin,

- turvallisuuskoordinaattorin,

- kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattorin,

- elinkaari- ja energia-asiantuntijan

Rakennushankkeen laajuus ja lisätiedot tarveselvityksen mukaan.

Hankkeen suunnittelu tehdään tietomallintamalla, jolloin suunnittelun osapuolilta edellytetään tietomalliosaamista tietomalliohjeistuksessa vaaditun tasoisena. Laajennus kokonaisuudessaan suunnitellaan tietomallintamalla, myös talotekniikan osalta. Kustannuslaskenta suoritetaan tietomallia hyväksi käyttäen. Rakennuksen suunnittelussa hyödynnetään tietomallia, jonka avulla suunnitelmaa myös esitellään. Tilaratkaisuja voidaan tutkia tarkemmin kolmiulotteisessa cave-tilassa (Virtual Reality). Tilakaavioiden esittelyssä voidaan hyödyntää myös visualisointikuvia.

Suunnitelmat laaditaan tietomallin lisäksi myös dwg-muodossa, kirjalliset esitykset doc-muodossa. Valmiit asiakirjat kootaan pdf-muotoon, myös muistiot ja välivaiheiden hyväksytettävät suunnitelma-asiakirjat. Suunnittelija toimittaa tilaajalle lopulliset asiakirjat sekä dwg- että pdf-muotoisina ja tietomallina (IFC 2x3).

Hankesuunnitelma ja alustavat ehdotussuunnitelmat sekä alustava rakennustapaselostus laaditaan tilaajan johdolla. Tilaaja varaa oikeuden siirtää pää- ja arkkitehtisopimuksen urakoitsijalle hankesuunnitelmavaiheen jälkeen. Urakkamuotona tulee olemaan teknisten ratkaisujen urakka (´suunnittele ja toteuta´ -malli). Urakkamuoto vahvistetaan suunnitteluvaiheessa.

Hankkeen alustava aikataulu hankinnan kuvauksen (LIITE 01) mukaan. Hankintaan liittyvät asiakirjat tarjouspyynnön ja liitteiden mukaan.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ks. kohta ESPD

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Ks. MRL 120 §

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Hankintalain (1397/2016) 92 §:ssä tarkoitetulta yhteenliittymältä vaadittava

oikeudellinen muoto:

Mikäli tarjous tehdään työyhteenliittymän (ryhmittymän) nimissä, tulee tarjouksessa ilmoittaa työyhteenliittymän vastuullinen osapuoli. Vastuullinen osapuoli allekirjoittaa

sopimuksen kaikkien työyhteenliittymän osapuolien puolesta ja vastaa sopimuksen vastuista ja velvotteista kaikkien työyhteenliittymän osapuolten puolesta (tai nimissä). Kaikki työyhteenliittymän osapuolet tulee nimetä tarjouksessa ja kaikki pyydetyt tiedot ja selvitykset on annettava jokaisesta työyhteenliittymän osapuolesta sekä työyhteenliittymän keskinäisistä sitoumuksista.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/08/2022
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/08/2022
Ortszeit: 09:00
Ort:

Tarjoukset arvioidaan kilpailutuksen jälkeen tilaajan sisäisessä tilaisuudessa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/06/2022