Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Práce - 344596-2021

Submission deadline has been amended by:  403833-2021
TINázovSlovensko-Želiezovce: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
NDČíslo zverejnenia oznámenia344596-2021
PDDátum uverejnenia09/07/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka131
TWMesto kupujúcehoŽELIEZOVCE
AUOficiálny názov kupujúcehoMesto Želiezovce (00307696)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho3 - Miestne orgány
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný06/07/2021
DTLehota na predloženie27/08/2021
NCTyp zmluvy1 - Práce
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie4 - Európska únia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)45232431 - Čerpacia stanica odpadovej vody
45232400 - Stavebné práce na stavbe kanalizácie
45232423 - Stavebné práce na kanalizačných čerpacích staniciach na splaškové vody
45112000 - Výkopové zemné práce a presun zemín
45332000 - Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí
45310000 - Elektroinštalačné práce
RCMiesto plnenia (NUTS)SK023
IAInternetová adresa (URL)https://www.zeliezovce.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ