Supplies - 34469-2021

Submission deadline has been amended by:  91063-2021
22/01/2021    S15

Slovenia-Ljubljana: Occupational clothing, special workwear and accessories

2021/S 015-034469

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
National registration number: 1662970000
Postal address: Koprska ulica 92
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: javna.narocila@hse.si
Telephone: +386 14704100
Internet address(es):
Main address: http://www.hse.si
I.1)Name and addresses
Official name: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
National registration number: 5044421000
Postal address: Erjavčeva ulica 20
Town: Nova Gorica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5000
Country: Slovenia
E-mail: seng@seng.si
Telephone: +386 53396310
Internet address(es):
Main address: https://www.seng.si/
I.1)Name and addresses
Official name: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
National registration number: 5044286000
Postal address: Obrežna ulica 170
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
E-mail: matej.helbl@dem.si
Telephone: +386 23005460
Internet address(es):
Main address: http://www.dem.si
I.1)Name and addresses
Official name: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
National registration number: 5040388000
Postal address: Cesta Lole Ribarja 18
Town: Šoštanj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3325
Country: Slovenia
E-mail: info@te-sostanj.si
Telephone: +386 38993200
Internet address(es):
Main address: http://www.te-sostanj.si/si
I.1)Name and addresses
Official name: Premogovnik Velenje, d.o.o.
National registration number: 5040361000
Postal address: Partizanska cesta 78
Town: Velenje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3320
Country: Slovenia
E-mail: javna.narocila@rlv.si
Telephone: +386 38996100
Internet address(es):
Main address: http://www.rlv.si
I.1)Name and addresses
Official name: RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
National registration number: 5513065000
Postal address: Rudarska cesta 6
Town: Velenje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3320
Country: Slovenia
E-mail: info@rgp.si
Telephone: +386 38982170
Internet address(es):
Main address: http://www.rgp.si
I.1)Name and addresses
Official name: HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
National registration number: 1574256000
Postal address: Obrežna ulica 170
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
E-mail: info@hse-invest.si
Telephone: +386 23005992
Internet address(es):
Main address: http://www.hse-invest.si
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.hse.si/sl/aktualno/za-dobavitelje-javna-narocila/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23589
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dobava osebne varovalne opreme

Reference number: JN 007/2020
II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila »Dobava osebne varovalne opreme« je sukcesivno naročanje in dobava osebne varovalne opreme za potrebe in na lokacije subjektov naročnikov na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije s katalogom.

Javno naročilo je razdeljeno v 11 sklopov, in sicer:

Sklop 1: Obutev

Sklop 2: Delovna obleka

Sklop 3: Rokavice

Sklop 4: Zaščita glave

Sklop 5: Zaščita pred dežjem in mrazom

Sklop 6: Delo ob vodi

Sklop 7: Višina

Sklop 8: Gasilska oprema

Sklop 9: Oprema za varilce in gozdarje

Sklop 10: Zaščita oči

Sklop 11: Drugo

Naročnik želi:

— Po sklopih pridobiti ponudbe, na podlagi katerih bo sklenil okvirni sporazum za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev z največ petimi (5) ponudniki po vsakem sklopu, katerih ponudbe bodo dopustne in glede na merilo najugodnejše,

— Za vsak sklop izmed ponudnikov, s katerimi bo sklenjen okv

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Obutev

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18800000 Footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila za sklop 1 je dobava obutve, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Delovna obleka

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18110000 Occupational clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila za sklop 2 je dobava delovnih oblek, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rokavice

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18141000 Work gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila za sklop 3 je dobava rokavic, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zaščita glave

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35800000 Individual and support equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila za sklop 4 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti glave, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zaščita pred dežjem in mrazom

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18220000 Weatherproof clothing
18400000 Special clothing and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila za sklop 5 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti pred dežjem in mrazom, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Delo ob vodi

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18400000 Special clothing and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila za sklop 6 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni za delo ob vodi, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Višina

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18400000 Special clothing and accessories
35100000 Emergency and security equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila za sklop 7 je dobava osebne varovalne opreme namenjene za delo na višini, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Gasilska oprema

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
35100000 Emergency and security equipment
35800000 Individual and support equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila za sklop 8 je dobava gasilske opreme, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Oprema za varilce in gozdarje

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
18400000 Special clothing and accessories
35100000 Emergency and security equipment
35800000 Individual and support equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila za sklop 9 je dobava osebne varovalne opreme za varilce in gozdarje, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zaščita oči

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila za sklop 10 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti oči, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Drugo

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
18400000 Special clothing and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila za sklop 11 je dobava druge osebne varovalne opreme, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/03/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Gre za ponovitev JN007452/2020-E01 z dne 27.11.2020, katerega je naročnik ustavil z odločitvijo o ustavitvi postopka z dne 24.12.2020.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Odpiranje prijav (1.faza postopka) bo potekala avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1.3.2021 ob 10:01 uri.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.2.2021 12:00:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Postal address: Koprska ulica 92
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2021