Supplies - 34469-2021

Submission deadline has been amended by:  91063-2021
22/01/2021    S15

Slovenija-Ljubljana: Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor

2021/S 015-034469

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1662970000
Poštni naslov: Koprska ulica 92
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: javna.narocila@hse.si
Telefon: +386 14704100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.hse.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5044421000
Poštni naslov: Erjavčeva ulica 20
Kraj: Nova Gorica
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 5000
Država: Slovenija
E-naslov: seng@seng.si
Telefon: +386 53396310
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.seng.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5044286000
Poštni naslov: Obrežna ulica 170
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: matej.helbl@dem.si
Telefon: +386 23005460
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.dem.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5040388000
Poštni naslov: Cesta Lole Ribarja 18
Kraj: Šoštanj
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3325
Država: Slovenija
E-naslov: info@te-sostanj.si
Telefon: +386 38993200
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.te-sostanj.si/si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Premogovnik Velenje, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5040361000
Poštni naslov: Partizanska cesta 78
Kraj: Velenje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
E-naslov: javna.narocila@rlv.si
Telefon: +386 38996100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.rlv.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
Nacionalna identifikacijska številka: 5513065000
Poštni naslov: Rudarska cesta 6
Kraj: Velenje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
E-naslov: info@rgp.si
Telefon: +386 38982170
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.rgp.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1574256000
Poštni naslov: Obrežna ulica 170
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: info@hse-invest.si
Telefon: +386 23005992
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.hse-invest.si
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.hse.si/sl/aktualno/za-dobavitelje-javna-narocila/
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23589
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.6)Glavna področja dejavnosti
Električna energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava osebne varovalne opreme

Referenčna številka dokumenta: JN 007/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
18100000 Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila »Dobava osebne varovalne opreme« je sukcesivno naročanje in dobava osebne varovalne opreme za potrebe in na lokacije subjektov naročnikov na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije s katalogom.

Javno naročilo je razdeljeno v 11 sklopov, in sicer:

Sklop 1: Obutev

Sklop 2: Delovna obleka

Sklop 3: Rokavice

Sklop 4: Zaščita glave

Sklop 5: Zaščita pred dežjem in mrazom

Sklop 6: Delo ob vodi

Sklop 7: Višina

Sklop 8: Gasilska oprema

Sklop 9: Oprema za varilce in gozdarje

Sklop 10: Zaščita oči

Sklop 11: Drugo

Naročnik želi:

— Po sklopih pridobiti ponudbe, na podlagi katerih bo sklenil okvirni sporazum za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev z največ petimi (5) ponudniki po vsakem sklopu, katerih ponudbe bodo dopustne in glede na merilo najugodnejše,

— Za vsak sklop izmed ponudnikov, s katerimi bo sklenjen okv

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Obutev

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18800000 Obutev
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila za sklop 1 je dobava obutve, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Delovna obleka

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18110000 Poklicna oblačila
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila za sklop 2 je dobava delovnih oblek, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Rokavice

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18141000 Delovne rokavice
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila za sklop 3 je dobava rokavic, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zaščita glave

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
35800000 Oprema posameznika in oprema za podporo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila za sklop 4 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti glave, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zaščita pred dežjem in mrazom

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18220000 Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom
18400000 Posebna oblačila in pribor
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila za sklop 5 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti pred dežjem in mrazom, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Delo ob vodi

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18400000 Posebna oblačila in pribor
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila za sklop 6 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni za delo ob vodi, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Višina

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18400000 Posebna oblačila in pribor
35100000 Oprema za nujne primere in varnost
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila za sklop 7 je dobava osebne varovalne opreme namenjene za delo na višini, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Gasilska oprema

Št. sklopa: 8
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
35100000 Oprema za nujne primere in varnost
35800000 Oprema posameznika in oprema za podporo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila za sklop 8 je dobava gasilske opreme, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Oprema za varilce in gozdarje

Št. sklopa: 9
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18400000 Posebna oblačila in pribor
35100000 Oprema za nujne primere in varnost
35800000 Oprema posameznika in oprema za podporo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila za sklop 9 je dobava osebne varovalne opreme za varilce in gozdarje, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zaščita oči

Št. sklopa: 10
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18143000 Oprema za zaščito
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila za sklop 10 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti oči, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Drugo

Št. sklopa: 11
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
18400000 Posebna oblačila in pribor
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila za sklop 11 je dobava druge osebne varovalne opreme, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4)Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Seznam in kratek opis pravil in meril:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.6)Finančna zavarovanja:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 01/03/2021
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

Gre za ponovitev JN007452/2020-E01 z dne 27.11.2020, katerega je naročnik ustavil z odločitvijo o ustavitvi postopka z dne 24.12.2020.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Odpiranje prijav (1.faza postopka) bo potekala avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1.3.2021 ob 10:01 uri.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.2.2021 12:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Poštni naslov: Koprska ulica 92
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/01/2021