Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 344788-2016

05/10/2016    S192

Grækenland-Iraklio: Støtte til beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur

2016/S 192-344788

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed
Postadresse: PO Box 1309
By: Heraklion
NUTS-kode: GR300 Attiki
Postnummer: GR 710 01
Land: Grækenland
Kontaktperson: Procurement Officer
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409710
Fax: +30 2810391410
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: netværks- og informationssikkerhed.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Støtte til beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur.

Sagsnr.: ENISA F-COD-16-T32.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ønsker at indgå tjenesteydelseskontrakt med mindst 2 og højst 5 tjenesteydere inden for teknologier til beskyttelse af kritiske informationsinfrastrukturer. De valgte tilbudsgivere skal kunne påvise betydelig erfaring med og evner inden for dette område med fokus på de aspekter, der behandles i ENISA's årlige arbejdsprogram. På grund af forskelligheden af de ønskede tjenesteydelser opfordres der til samarbejde med andre enheder via underentreprise og/eller konsortier/ad hoc-sammenslutninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: GR30 Attiki
Hovedudførelsessted:

hovedsageligt i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Flere specifikke kontrakter baseret på Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerheds årlige arbejdsprogram, især inden for teknologier til beskyttelse af kritiske informationsinfrastrukturer, vil blive indgået med de valgte tilbudsgivere ved »genåbning af konkurrence«. Et anslået beløb på 400 000 EUR vil blive stillet til rådighed over den maksimale periode på 2,25 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges for yderligere 1 periode på 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/11/2016
Tidspunkt: 18:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/11/2016
Tidspunkt: 10:00
Sted:

ENISA, Vasilissis Sofias Street 1, 151 24 Maroussi, Attiki, GRÆKENLAND.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 1 juridisk repræsentant pr. deltagende tilbudsgiver må overvære åbningen. Tilbudsgivere skal underrette agenturet skriftligt pr. e-mail, hvis de har til hensigt at deltage, senest 3 arbejdsdage forud for åbningsmødet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2016