Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 344788-2016

05/10/2016    S192

Görögország-Iráklio: Kritikus információs infrastruktúrák védelmére irányuló tevékenységek támogatása

2016/S 192-344788

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség
Postai cím: PO Box 1309
Város: Heraklion
NUTS-kód: GR300 Attiki
Postai irányítószám: GR 710 01
Ország: Görögország
Kapcsolattartó személy: közbeszerzési tisztviselő
E-mail: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409710
Fax: +30 2810391410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.enisa.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1927
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hálózati és információbiztonság.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kritikus információs infrastruktúrák védelmére irányuló tevékenységek támogatása.

Hivatkozási szám: ENISA F-COD-16-T32.
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ENISA legalább 2 és legfeljebb 5 szolgáltató szolgáltatásait kívánja igénybe venni, amelyek képesek támogatást nyújtani a kritikus információs infrastruktúrák védelme terén. A nyertes ajánlattevőkkel szemben elvárás, hogy jelentős tapasztalattal és készségekkel rendelkezzenek a kritikus információs infrastruktúrák védelme területén, különös hangsúlyt helyezve az ENISA éves munkatervében tárgyalt szempontokra. Az igényelt szolgáltatások eltérő jellegénél fogva, ösztönzik a más intézményekkel alvállalkozás és/vagy konzorcium/ad hoc csoportosulások útján való együttműködést.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: GR30 Attiki
A teljesítés fő helyszíne:

Főként a nyertes ajánlattevő helyiségei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Különféle egyedi szerződéseket kötnek a keretszerződések nyertes ajánlattevőivel az éves ENISA munkaprogram alapján, különös tekintettel a kritikus információs infrastruktúrák területére, a verseny ismételt meghirdetési eljárásának megfelelően. A legfeljebb 2,25 éves időtartam alatt becslések szerint 400 000 EUR áll rendelkezésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

További 1, 12 hónapos időszakkal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/11/2016
Helyi idő: 18:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 3 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/11/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

ENISA, Vasilissis Sofias Street 1,151 24 Maroussi, Attika, GÖRÖGORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum 1-1 jogi képviselő lehet jelen. A pályázóknak részvételi szándékukról e-mailben, legalább 3 munkanappal a tenderbontás előtt kell tájékoztatniuk az Ügynökséget.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/09/2016