Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Gradnje - 344794-2016

05/10/2016    S192

Italija-Ispra: Gradbena dela za nov objekt za injekcijsko malto

2016/S 192-344794

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Joint Research Centre (JRC)
Poštni naslov: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Kraj: Ispra VA
Šifra NUTS: ITC41 Varese
Poštna številka: 21027
Država: Italija
Kontaktna oseba: Procurement Officer Tatjana Tavcar
E-naslov: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/jrc/
Internetni naslov profila kupca: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1885
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Gradbena dela za nov objekt za injekcijsko malto.

Referenčna številka dokumenta: JRC/IPR/2016/G.III.9/5044/OC.
II.1.2)Glavna koda CPV
45453100 Sanacijska dela
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Obseg zajema gradbena dela, ki bodo realizirana v stavbah 41-41c-41k, za nov objekt za injekcijsko malto. Ta gradbena dela vključujejo: delno rušitev konstrukcij, strukturno ojačanje stavb, preureditev notranjosti stavb, obnovo stavb, zaključna dela. Stavbe 41-41c-41k se nahajajo v radiološko nadzorovani coni (ZC) območja 40 na lokaciji JRC Ispra.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45111100 Rušitvena dela
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: ITC41 Varese
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ispra (Varese), Italija.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Glejte internetni naslov v točki I.3.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/11/2016
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 28/11/2016
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Evropska komisija, Joint Research Centre, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA. Odpiranje bo potekalo v sobi 7, pri vhodu na lokacijo JRC (drugo nadstropje nad vhodom v sprejemnico JRC Ispra).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ 2 zastopnika vsakega ponudnika. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 5 dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Neobvezen obisk lokacije bo predvidoma potekal konec oktobra 2016 ali v začetku novembra 2016. Prošnjo za sodelovanje je treba poslati na jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu do 20.10.2016 skupaj s kopijo osebne izkaznice/potnega lista.

Dokumenti in obvestila v zvezi s tem postopkom so brezplačno na voljo na naslednjem spletnem mestu: https://etendering.ted.europa.eu

Vse dodatne informacije in odgovori na zahteve za pojasnila bodo objavljeni na navedenem spletnem mestu. Gospodarski subjekti so odgovorni za to, da redno preverjajo to spletno mesto.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte internetni naslov v točki I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
23/09/2016