Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 344811-2016

05/10/2016    S192

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 192-344811

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.org
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.okfon.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Telefon: +36 14122461
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.okfon.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Magyar Zene Háza generál kivitelezési munkáinak elvégzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Zene Háza generál kivitelezési munkáinak elvégzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület belterület 29732/1 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Zene Háza generál kivitelezési munkáinak elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Műszaki alapadatok kerekítve:

— összes alapterület: 10 800 m² (bruttó szintterület)

— bruttó pinceszinti alapterület: 4 000 m²

alaplemez (4 000 m²) felúszás elleni védelme lehorgonyzó cölöpökkel

— vízzáró vasbeton résfal: 4 500 m²

— monolit vasbeton tartószerkezetű, összes alapterület: 5 200 m²

— egyedileg előregyártott acélszerkezetű födém, vagy tetőfelület: 3 300 m²

— függőleges hő- vagy hangszigetelt üvegezésű keret nélküli üvegszerkezet: 3 200 m²

— legnagyobb homlokzati hőszigetelt üveg-elem: 1,5 x 6,2 m

— üvegfödém: 20 m²

— PIR hab szórt hőszigetelésű összetett alakzatú tető: 3 300 m²

— Tető csapadékvíz elleni vízszigetelése bevonat-szigeteléssel: 3 300 m²

— Terazzo, vagy terazzo hatású padlóburkolat, helyszíni technológiával: 2 200 m²

— Légtechnikailag nyomott álpadló: 2 000 m²

— légtechnikailag szabályozott fűtés-, hűtés-rendszer: min. 22 400 lm³

— mennyezeti felületfűtés-, hűtés-rendszer 1 400 m²

— sprinkler rendszer: 1 300 db szórófejjel

— – teremakusztikai követelményekkel rendelkező helyiségek: összetett funkciójú előadóterem (Event Hall),

— 200 adagos üzemi konyha

— környezet rendezési, tájépítészeti munka: 5 100 m²

— tervezett energetikai minősítés: „közel nulla energiaigényű épület” (7/2006 TNM rendelet alapján)

— tervezett BREEAM minősítés: „excellent”

— felvonók: 1 db 4 000 kg, 1 db 1 150 kg, 2 db 1 000 kg teherbírású személyliftek, 1 db osztott étellift.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Megvalósítási ütemterv (teljesítési határidő és annak alátámasztottsága / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációja / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatóság, környezetvédelem és favédelem / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Mintavételi és minőségbiztosítási eljárások rendje / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

50 kWp napelemes rendszer telepítése, engedélyeztetése.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Hibás teljesítési kötbér: Ha a BREEAM Excellent minősítést a Projekt nem szerzi meg: nettó Vállalkozói Díj 1 %-a.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1–16. § szerint.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65 § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal

Igazolási mód: Az ajánlattevőnek csatolnia kell a kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell

P1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

P2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya (magasépítés generál kivitelezés) szerinti árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt – nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye valamelyik évben negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – árbevétele nem éri el a 6 000 000 000 HUF-ot.

P2) az előző 3 lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés generál kivitelezés) árbevétele mindösszesen nem éri el a 8 000 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: azaz a P1) feltételnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben végzett, sikeres műszaki átadással lezárt legjelentősebb generál kivitelezési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (befejezés napja év/hó/nap) és helyét,

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét,

— az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

M3) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (2) bek. g) pontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról.

M4) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.

M5) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, környezetvédelmi rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M1) az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 8 évben mindösszesen 5 000 000 000 HUF értékben, amely tartalmaz összesen legalább 1-1 db alábbi referenciát:

A) megvalósult épület, ahol speciális mélyépítés lehorgonyzó cölöppel, legalább 1 900 m2 pinceszinti alapterülettel készült.

B) megvalósult épület ahol speciális mélyépítés legalább 2 000 m2 résfallal készült.

C) legalább 7 000 m2 összes alapterületű generálkivitelezésben megvalósult épület, mely monolit vasbeton tartószerkezettel készült.

D) megvalósult olyan épület, ahol legalább 10 000 m³ össztérfogatú helyiség, vagy helyiségcsoport van, melyben légtechnikailag szabályozott fűtés-, hűtés-rendszer készült.

E) megvalósult olyan épület, ahol legalább egy összetett funkciójú előadóterem készült, színpadtechnikai rendszerrel.

F) megvalósult olyan épület, ahol legalább egy teremakusztikai követelményekkel rendelkező helyiség készült (koncertterem vagy hangstúdió vagy színházterem).

G) megvalósult olyan épület, ahol legalább 1 000 m2— en sprinkler rendszer készült.

Egy referencia több alkalmassági követelmény teljesülésének igazolásához is felhasználható.

M2) legalább az alábbi szakemberekkel:

A) 1 fő Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építéséhez jogosultsággal (MV-M) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága legalább 5 éve folyamatos és rendelkezik min. 1 db, min. 1 900 m² pinceszinti alapterülettel bíró, megépült speciális mélyépítés felelős műszaki vezetésére vonatkozó gyakorlattal;

B) 1 fő Magasépítési munkák építéséhez jogosultsággal (MV-É) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága min. 5 éve folyamatos és rendelkezik min. 3 db, egyenként min. 5 000 m² összes alapterületű, megépült épület felelős műszaki vezetésére vonatkozó gyakorlattal;

C) 1 fő építész-, vagy építőmérnök vagy szakmérnök végzettségű szakember, aki olyan megvalósult épület kivitelezésében szerzett gyakorlatot, melyben legalább 1 000 m² függőleges hő- vagy hangszigetelt üvegezésű üvegszerkezet készült és, melyben nagy méretű keret nélküli hőszigetelő üvegelem került beépítésre

D) 1 fő Épületgépészeti szakterület jogosultsággal (MV-ÉG) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága min. 5 éve folyamatos és rendelkezik min. 3 db, egyenként min. 5 000 m² összes alapterületű, megépült épület felelős műszaki vezetésére vonatkozó gyakorlattal;

E) 1 fő Épületvillamossági szakterület jogosultsággal (MV-ÉV) rendelkező felelős műszaki vezetővel, akinek jogosultsága min. 5 éve folyamatos és rendelkezik min. 3 db, egyenként min. 5 000 m² összes alapterületű, megépült épület felelős műszaki vezetésére vonatkozó gyakorlattal;

F) 1 fő felsőfokú végzettségű, nemzetközi környezetvédelmi épületminősítési rendszerben akkreditált minősítő (Breeam vagy Leed) szakember.

Ugyanazon szakemberrel csak egy alkalmassági követelmény teljesítése igazolható.

M3) az elmúlt 3 évben évente legalább 50 fő statisztikai létszámmal.

M4) kivitelezésre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával.

M5) kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,25 %-a/nap, maximum a Vállalkozói Díj 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 15 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: hibás munka értékének 10 %-a és a felhívás II.2.14. pontja szerint.

Jótállás: 3 év.

Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 – 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. és 32. § és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bek. figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A. § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/11/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 06/01/2017
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/11/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

3. A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bekezdése és a 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.

4. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

6. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.1 – III.1.3) valamennyi pontja esetében.

7. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

8. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító OKFON Zrt. honlapjáról (www.okfon.hu) a honlapon történő előzetes regisztrációt követően.

9. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

10. Az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint nyilatkoznia kell.

11. Az ajánlathoz csatolni kell az OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, ajánlattevő által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását.

12. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségre vonatkozó részszempontok esetén a sorba rendezés és fordított arányosítás együttesen kerül alkalmazásra. Az értékelés során használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10.

13. A 322/2015. KR. 26. § szerint nyertes ajánlattevőnek min. évi 3 000 000 000 HUF és min. 300 000 000 HUF/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

14. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284

15. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/09/2016